Timp de mai bine de o lună, se va lucra non-stop pe șantierul din centrul Râmnicului


Conform unei informaţii oficiale, Primăria Râmnicului anunță că, începând de săptă­mâ­na viitoa­re, în cadrul obiecti­vului de investiţii „Reorganizarea şi amenajarea spa­ţiu­lui public central” va demara tur­narea pe­re­ţilor mulaţi pe perimetrul viitoa­rei parcări subterane. Ca ur­mare a tehnologiei folosite, lucrările ur­mează să se desfă­şoa­re non-stop, atât pe timpul zilei, cât şi noap­tea, etapa urmând să fie finali­zată, conform estimărilor construc­to­rului, în a doua jumă­tate a lunii mar­tie. Pe această cale, Primăria municipiului cere scuze tuturor locuitorilor din zona centrală pentru neplăcerile pe care le vor avea de suportat în perioada următoare şi îi asigură că va face toate demersurile pentru ca lucrările cu un caracter perturbator major să dureze cât mai puţin posibil.

Posting....