Termene pentru subvenția la zootehnie


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că: data de 18 ianuarie 2019 este termenul limită pentru depunerea decontului pentru perioada 4 aferentă anului de angajament 2018 în cadrul Măsurii 14T (fosta Măsură 215) – Plăți privind bunăstarea animalelor, pachet a) – porcine (Sesiunea 3) și pachet b) – păsări (Sesiunea 2), în conformitate cu prevederile Ordinul MADR nr.155/2017, Anexa nr.1 si Anexa nr.2.
Decontul justificativ pentru perioada 4 se depune însoțit de documentele generale și specifice subpachetelor solicitate.
Data de 31 ianuarie 2019 este termenul limită pentru depunerea decontului pentru perioada 4 aferentă anului de angajament 2018 din cadrul Măsurii M14 – Bunăstarea animalelor, pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1040/2018, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, cu modificările și completările ulterioare.
Documentele generale și specifice aferente subpachetelor solicitate care însoțesc decontul justificativ sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, ediția I, revizia 1, postat pe site-ul APIA ( www.apia.org.ro), secțiunea Măsuri de Sprijin și IACS – Măsuri delegate din PNDR – Măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachet a) sau pachet b).