Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

12 august 2020

FISCAL

Reglementări fiscale în domeniul agricol

• Direcția Agricolă Vâlcea anunță că, în ședința de Guvern din data de 25 ianuarie 2019, a fost aprobată o Hotărâre privind metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și metodologia de calcul a reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului

ANAF propune Completarea procedurilor de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin lansat recent, completarea și modificarea procedurilor de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal prin actualizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, potrivit noilor prevederi legale aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017; actualizarea

Modificarea regimului fiscal pentru plătitorii de impozit – specific

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea infor­mează că prin Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Or­do­nanţei de urgenţă a Guver­nului nr. 3/2017 pentru modifi­carea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al Ro­mâniei, Partea I, nr. 584/21.07.2017, au fost aduse completări şi modificări ale regimului fiscal aplicabil venitu­rilor obţinute de către

ANAF cheamă agricultorii la lecții de fiscalitate

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea orga­nizează miercuri, 29.06.2016, ora 13, la sediul din Rm. Vâlcea, str. General Magheru nr. 17, sala de şedinţe de la etajul 1, o întâlnire de lucru la care sunt invitaţi să participe contribuabilii care desfăşoară activităţi în domeniul creşterii animalelor, în care vor fi prezentate informaţii privind: înregistrarea fiscală

ANAF a publicat și partea a treia din Lista Rușinii

144.829 de contribuabili mici şi instituţii publice, cu restanţe mai mari de 10.000 lei la 31.03.2016, înregistrează obligaţii fiscale totale de 77,11 miliarde de lei, din care 19% (14,65 miliarde de lei) sunt arierate recuperabile, iar 81% (62,46 miliarde de lei) reprezintă arierate nerecuperabile. În catego­ria arierate nerecuperabile se îns­criu obligațiile fiscale pentru care diferite

Impozitul cu cardul a devenit realitate

Agerpres anunță că Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat marţi un proiect de lege care obligă instituţiile publice care încasează impozite şi taxe să accepte achitarea acestora prin intermediul cardurilor de debit şi de credit. Potrivit proiectului de lege pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, operatorii economici furnizori de servicii

Termen fiscal pentru fermieri

• 25 februarie este termenul limită până la care toți contribuabilii trebuie să depună declarațiile 392A si 392B aferente anului 2015 Publicitate Formularul 392A – Declarație informativă privind livrările de bu­nuri și prestările de servicii se com­pletează de către persoanele impo­zabile care, la data de 31 decem­brie a anului de referință, respectiv a anului pentru

Aberaţii legislative: 15 formulare tipizate, utilizate pentru evidenţa impozitelor şi taxelor

CCI Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2015, a fost publicat ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin care sunt adoptate declaraţiile de impunere pentru bugetul local utilizate în anul 2016 conform noului Cod fiscal. Actul normativ reglementează un număr de 15 formulare tipizate utilizate pentru evidența impozitelor şi taxelor datorate