Subvenții pentru apicultori, aprobate oficial de Guvern


Executivul a aprobat un proiect de hotărâre care prevede că programul național prin care apicultorii primesc sprijin pentru îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole va fi continuat în perioada 2017-2019. În acest sens, a fost alocată acestui program, pentru cei trei ani de derulare, suma de 97,626 milioane lei din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Din valoarea totală a subvenției, 50% reprezintă sprijin UE, 50% din bugetul național.
Scopul de bază al Programului este îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicole prin sprijinirea apicultorilor pentru achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de matci, și/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, precum și acordarea de sprijin financiar cooperativelor agricole pentru achiziționarea de: măturător, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox.
Programul Național Apicol este elaborat împreună cu reprezentanții formelor asociative în conformitate cu prevederile Regulamentelor europene, iar alocarea financiară se face 50% de la bugetul UE și 50% de la bugetul României. În perioada 2008-2016, Programul Național Apicol a avut aproximativ 50.000 de solicitări finanțate, depuse de apicultori, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizați în asociații de crescători de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producători, constituite conform legislației în vigoare. Termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru programul apicol este 1-15 august 2017.