Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Studiu de fezabilitate privind dreptul european al contractelor


Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, anunță că un grup de experți instituit de Comisia Euro­peană a prezentat un studiu de feza­bilitate privind o viitoare inițiativă în materia dreptului european al con­tractelor. Grupul convocat de CE în 2010 s-a reunit lunar și a purtat un dialog permanent pe teme legate de activitatea sa cu reprezentanți ai întreprinderilor – inclusiv ai întreprin­de­rilor mici și mijlocii (IMM-uri) – orga­nizații ale consumatorilor și prac­ticieni în domeniul juridic. Studiul cuprinde aspectele practice cele mai relevante într-o relație contractuală, precum drepturile care pot fi exer­ci­tate în cazul bunurilor prezentând de­fecțiuni și normele care desemnează clauzele contractuale ce pot fi consi­derate abuzive. „În urma publicării studiului, părțile interesate pot trimite, până la 1 iulie 2011, observațiile lor privind articolele redactate de grupul de experți. Comisia va ține seamă de aceste observații, precum și de rezultatele unei consultări publice în­che­iate in ianuarie 2011. Ca o etapă ulte­rioară, Comisia va trebui să sta­bi­lească dacă și în ce măsură textul gru­pului de experți poate servi ca punct de plecare pentru o inițiativă poli­tică privind dreptul european al con­tractelor. Acest studiu oferă insti­tu­țiilor UE un set de instrumente pen­tru orice inițiativă viitoare a UE în do­meniul dreptului contractelor. Scopul este ca IMM-urile și consumatorii să beneficieze de un instrument de drept al contractelor ușor de utilizat, în special în cazul tranzacțiilor trans­fron­taliere în cadrul pieței unice. Con­trac­tele sunt esențiale pentru gestio­narea afacerilor și pentru realizarea de achiziții de către consumatori. Acestea oficializează un acord între părți și pot acoperi o gamă largă de aspecte, inclusiv vânzarea de bunuri și servicii asociate, precum serviciile de reparații și întreținere.  În contextul juridic actual, întreprinderile și consu­ma­torii de pe piața unică se con­fruntă, în tranzacțiile transfrontaliere, cu legislații naționale diferite în ma­te­ria contractelor. Acest lucru este în mod semnificativ diferit față de si­tua­ția din SUA, unde un comerciant își poate vinde produsele în 50 de state, pe baza unui set de reguli, în pofida legislațiilor diferite din New York în California. În cadrul UE, fragmen­ta­rea actuală a dreptului contractelor conduce la costuri mai ridicate, la sporirea incertitudinii juridice pentru întreprinderi și la scăderea încrederii consumatorilor în piața unică. Cos­tu­rile de tranzacționare (precum adap­ta­rea clauzelor contractuale și a poli­ti­cilor comerciale la 27 de sisteme ju­ri­dice) și incertitudinea juridică pe care o presupune aplicarea dreptului con­tractelor din alte state membre reprezintă obstacole pentru IMM-uri, care reprezintă 99% din întreprin­de­rile din UE, în calea extinderii în ca­drul pieței unice. În prezent, în con­formitate cu strategia Europa 2020, Comisia acționează în vederea elimi­nării barierelor de pe piața unică pentru a impulsiona redresarea eco­no­mică. Aceasta include realizarea de progrese pe calea creării unui drept european al contractelor. În iulie 2010, în cadrul unei cărți verzi, Co­mi­sia a prezentat mai multe opțiuni vi­zând o abordare mai coerentă în ma­teria dreptului contractelor. Ulterior, Comisia a organizat o consultare pu­bli­că desfășurată până la 31 ianuarie 2011 și a generat 320 de răspunsuri”, ne-a explicat Lidia Giosan.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized