START-2012 și planul de acțiune Scout Ranger


La finele săptămânii trecute, la Călimănești-Cozia, s-a desfășurat prima sesiune de instruire și planificare din cadrul programului START-2012, la care au luat parte 20 de lideri adulți, tineri și explo­ra­tori (15 – 18 ani) care se pregătesc să devină tineri lideri ai Centrului local „Mircea cel Bătrân” Râmnicu Vâlcea al Organizației Naționale Cercetașii României. S-au discutat aspecte privind funcționarea struc­turilor organizației, desfășurarea acti­vităților în conformitate cu ce­rințele sistemului și metodei de edu­cație cercetășească, promo­varea cerce­tășiei în rândul elevilor și ca­drelor didactice din școlile vâlcene și, nu în ultimul rând, imaginea și re­la­țiile publice ale organizației. A fost definitivat planul de acțiune Scout Ranger care cuprinde pro­iec­te și acțiuni de educație ecologică a copiilor și tinerilor cercetași, contr­i­bu­­ția la prevenirea degradării me­diu­lui și o colaborare mai strânsă cu instituțiile publice de profil și cu or­ga­nizațiile neguvernamentale de me­diu. Planul de acțiune Scout Ran­­ger se va desfășura pe o pe­ri­oa­dă de 2 ani și va fi lansat în luna ianurie 2012.

Posting....