SR ISO 26000 – Linii directoare privind responsabilitatea socială


gaitanaru_alinaDatorită impactului pe care îl are apariţia acestui docu­ment, ASRO a finalizat elaborarea versiunii române a acestuia pentru a-l putea pune la dispoziţia utilizatorilor din România. Mult aşteptatul SR ISO 26000 – Linii direc­toare privind responsabilitatea socială va adăuga valoarea activităţilor existente privind responsabilitatea socială (RS) şi va extinde înţelegerea şi implementarea RS prin faptul că: prezintă un consens internaţional asupra a ceea ce înseamnă RS şi temele la care trebuie să se refere organizaţia; furnizează linii directoare pentru transfor­ma­rea principiilor în acţiuni efective; cuprinde cele mai bune practici deja stabilite şi le diseminează la nivel mondial pentru binele comunităţii internaţionale. „Standardul este destinat organizaţiilor de toate tipurile, din sectorul public sau privat, din ţări dezvoltate, în curs de dezvoltare sau în tranziţie. SR ISO 26000 va ajuta toate tipurile de orga­nizaţii – indiferent de mărime, activitate sau locaţie – să funcţioneze într-o manieră corespunzătoare respon­sa­bilităţii sociale, furnizând: conceptele, termenii şi definiţiile referitoare la responsabilitatea socială; originile, tendinţele şi caracteristicile responsabilităţii sociale; principiile şi practicile în materie de responsabilitate socială; subiecte centrale ale responsabilităţii sociale; domeniile de acţiune ale responsabilităţii sociale; integrarea, concretizarea şi promovarea unui comportament social responsabil în cadrul organizaţiei prin politicile şi practicile ei, legate de sfera sa de influenţă; identificarea factorilor interesaţi şi dialogul cu aceştia, şi comunicarea angajamentelor şi performanţelor în materie de responsabilitate socială. Fie­care organizaţie este invitată să devină mai responsabilă social prin aplicarea acestui standard internaţional. Recu­noscând faptul că organizaţiile sunt la niveluri diferite de înţelegere şi integrare a responsabilităţii sociale, acest standard internaţional este destinat să fie utilizat atât de cei care încep să abordeze responsabilitatea socială cât şi de cei mai experimentaţi în aplicarea ei. Debutanţii pot găsi utilă parcurgerea şi aplicarea acestui standard internaţional de la început până la sfârşit, ca un manual de responsabilitate socială, în timp ce utilizatorul experi­mentat poate alege să îl utilizeze pentru îmbunătăţirea practicilor sale existente şi pentru integrarea în continuare a responsabilităţii sociale în organizaţia sa”, ne-a explicat Alina Găitănaru, de la CCI Vâlcea.