Sprijin pentru transportatori


Potrivit unui comunicat oficial de presă, Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, Ordonanța de Urgență pentru completarea articolului 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: „Actul normativ adoptat prevede returnarea a 4 eurocenți pe litrul de motorină, din acciza suplimentară apli­ca­tă de la 1 aprilie, pentru operatorii licențiați în Uniunea Europeană de transport persoane și marfă. Prin adoptarea acestei măsuri, Gu­ver­nul arată că sprijină transpor­tatorii licențiați care realizează tran­sport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autove­hicule sau ansambluri de autovehicule cu o greutate autorizată de cel puțin 7,5 tone, precum și transport de per­so­ane, exclusiv transportul public de călători, cu un autovehicul din catego­ria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE. Măsurile instituite con­form actului normativ se acordă cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat. Ordonanța acordă operatorilor economici de tran­sport care se încadrează în categoriile menționate, licențiați în Uniunea Europeană, posibilitatea recuperării unei părți din acciza suplimentară apli­cată de la 1 aprilie, pentru motorina achiziționată după intrarea în vigoare a actului normativ și până la data de 31 martie 2019. Această măsură are avizul Consiliului Concurenței și acor­dul de principiu al Comisiei Europene. Condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând dife­rența dintre nivelul standard de accize și nivelul de accize diferențiat prevă­zut la alin.(6), către operatorii econo­mici licențiați în Uniunea Europeană, se stabilesc ulterior prin hotărâre a Guvernului. În vederea finalizării unor pro­ceduri cât mai simple, va fi consti­tu­it un grup de lucru din care vor face par­te reprezentanți ai ministerelor impli­cate în aplicarea acestei măsuri, precum și ai asociațiilor de transport rutier” este precizat în text.