Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

31 octombrie 2020

Sprijin pentru grupurile agricole


Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 26 august, o ordonanță care stimulează financiar înființarea grupurilor și organizațiilor de producători agricoli prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Dar stabilește și criteriile de recunoaștere. Ordonanța aprobată modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia.  Astfel, înființarea grupurilor și organizațiilor de producători în domeniul agricol și silvic va fi sprijinită financiar prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR). Grupurile si organizațiile de producători își vor putea adapta producția la cererile pieței, vor putea comercializa în comun bunurile, etc. Prin actul normativ sunt stabilite însă și noi criterii pentru recunoașterea grupurilor și organizațiilor de producători.
Criterii generale: grupul să fie constituit din cel puțin cinci membri care au calitatea de producători agricoli și/sau silvici; să dețină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare și urmărire cantitativă, calitativă și valorică a producției membrilor; să dispună de personal calificat corespunzător grupei de produse și/sau produselor pentru care este recunoscut sau să își prevadă în actul constitutiv ca în primul an de la recunoaștere să dispună de acest personal sau să contracteze servicii de specialitate; prevederi din actul constitutiv și/sau statut care conțin obligații ale membrilor.
Criterii specifice – din al doilea an de la recunoașterea ca grupuri sau organizații ale producătorilor, acestea trebuie să dovedească prin evidență contabilă, pentru anul anterior, valoarea minimă a producției comercializate în comun pentru grupa de produse, respectiv produsele pentru care a obținut recunoașterea. Valoarea minimă este stabilită la 30.000 de euro, echivalent în lei, pentru grupurile de producători, și de 100.000 de euro, echivalent în lei pentru organizațiile de producători. De asemenea, grupurile și organizațiile de producători trebuie să dovedească faptul că cel puțin 51% din producție provine de la proprii membri.
Actul normativ conține și o serie de prevederi menite să preîntâmpine perturbarea condițiilor de asociere și de funcționare a grupurilor de producători recunoscute preliminar, care au fost înființate și funcționează în temeiul altor reglementari europene ce nu fac obiectul prezentei ordonanțe, cele constituite în conformitate cu Regulamentul (UE) 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate.

Poți comenta aici

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Agricultura