Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Solicitări de peste 17 miliarde euro pentru mediul rural


Dezvoltare• bilanţul APDRP atinge cote incredibile în ceea ce priveşte setea de fonduri pentru dezvoltarea agriculturii

Potrivit unui comunicat oficial de presă, până în 2013, numărul cererilor de finanţare conforme depuse la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a ajuns la 139.623, însumând o solicitare de peste 17 miliarde euro fonduri europene neram­bursabile. Raportat la alocarea de 10 miliarde euro, pentru întreaga perioadă de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, interesul pentru fonduri nerambursabile pentru investiţii în agricultură, înregistrat până în acest moment, reprezintă 175%. Faţă de numărul cererilor de finanţare depuse până la sfârşitul anului 2011, solicitările au crescut cu 68%. Mai precis, pentru măsurile de investiţii gestionate de APDRP, în 2012 au fost depuse 40.375 proiecte, pentru care s-au solicitat  2,163 milioane euro.

Documentul menţionează şi măsura de investiţii cea mai accesată a fost 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”. Numărul cererilor depuse până în acest moment este de 22.493, însumând 629,9 milioane euro ceea ce reprezintă 189% faţă de 331,8 milioane euro sumă alocată pentru perioada 2007-2013. Spre exemplu, în sesiunea din luna iunie a acestui an au solicitat fonduri europene nerambursabile 7.973 tineri fermieri. Valoarea eligibilă a solicitărilor a fost de 272,3 milioane euro, faţă de 120,8 milioane de euro  alocaţi pentru această sesiune. Cele mai multe dintre proiectele tinerilor fermieri prevăd investiții mixte (culturi vegetale și creșterea animalelor), fiind urmate de proiecte care vizează investiții în culturi de câmp.

O altă măsură de investiţii foarte accesată este Măsura 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”. Per total, cele 9.499 cereri de finanţare conforme depuse, echivalentul a 1,3 miliarde euro, reprezintă 252% faţă de suma alocată. În anul 2012 au fost depuse 2.966 cereri de finanţare a căror valoare nerambursabilă este de 426,3 milioane euro. Suma alocată pentru acest an a fost de 134.668.992 Euro. Exemplele de investiţii de succes prin PNDR în activităţi non agricole sunt numeroase: de la cabinete medicale la ateliere de reparaţii auto, de la ateliere pentru prelucrarea fierului, sau broderie la mici fabrici de mobilă.

În ceea ce priveşte Măsura 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”, numărul total al cererilor de finanţare depuse este de 7.224. Valoarea fondurilor nerambursabile solicitate este de 2,78 miliarde euro. În sesiunea din aprilie – iunie 2012, au fost solicitate 422,081 milioane euro fonduri nerambursabile – aproape dublul sumei de 220,5 milioane euro alocate pentru această sesiune.

Nevoia de finanţare a potențialilor beneficiari pentru a investi în creştere valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere – Măsura 123 şi Schemele de Ajutor de Stat aferente – se ridică la 2,147 miliarde de euro, pentru care au fost depuse un total de 2.483 proiecte. Sumă solicitată depăşeşte alocarea iniţială pentru această Măsură, şi anume 1,084 miliarde euro pentru întreaga perioadă de programare. În sesiunea din vara anului 2012 au fost depuse 364 de proiecte pentru Măsura 123, cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 378,9 milioane euro – faţă de 144,6 milioane alocate, iar pentru Schema de Ajutor de Stat N578/2009 au fost solicitate 82,2 milioane euro, faţă de 39,2 milioane euro alocate.

Investițiile prin Măsura 123 privesc construirea spaţiilor pentru depozitare (nutreţuri, cereale, cartofi) dotate cu uscătoare sau aparatură de laborator, construirea spaţiilor pentru procesare (ciuperci, cereale, ulei etc.) sau a morilor de făină. Prioritare pentru beneficiari sunt şi investiţiile care prevăd înfiinţarea secţiilor de prelucrare a deşeurilor animale, a fabricilor de nutreţuri combinate, a fabricilor de procesare lapte, a silozurilor, a abatoarelor pentru păsări, a unităţilor de vinificaţie etc. Cea mai accesată investiţie este cea de construire a spaţiilor pentru depozitarea cerealelor sau a produselor agricole.

Un alt domeniu prioritizat în PNDR este încurajarea activităţilor turistice. Pentru investiţii prin Măsura 313 finanţarea europeană solicitată de cei 3,703 potenţiali beneficiari, se ridică la 569,8 milioane euro. Şi pentru această Măsură, alocarea iniţială de 378,7 milioane euro s-a dovedit insuficientă. Cifrele pentru ultima sesiune, cea deschisă în aprilie – iunie 2012, nu dezmint această concluzie: 2,006 cereri de finanţare depuse, cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 285,6 milioane euro, faţă de 186,5 milioane euro alocaţi.

Din 997 de proiecte deja contractate, 759 au în vedere investiții în construcţia, modernizarea, extinderea sau dotarea infrastructurii de primire turistică, adică fonduri europene pentru realizarea structurilor turistice precum vile, bungalow-uri, cabane, campinguri, popasuri turistice etc. Alte 291 de proiecte au propus înfiinţarea în zonele rurale a centrelor de informare turistică, amenajarea marcajelor turistice, sau recondiționarea celor existente.

Pentru Măsura 125 – „Investiţii pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, alocarea de 537,042 milioane euro a fost de asemenea depăşită. Totalul de 1.701 proiecte depuse au o valoare eligibilă nerambursabilă de 1,78 miliarde euro, procentual însemnând 33% faţă de alocarea din PNDR. Pentru 2012, a fost deschisă o singură sesiune de proiecte, pentru submăsura a, componenta 1 – Irigații și alte lucrări de îmbunătățiri funciare. Suma solicitată prin cele 97 de proiecte conforme depuse (94,53 milioane euro) a depăşit cu mult suma alocată pentru sesiunea începută în septembrie, şi anume 60 milioane euro. Beneficiarii Măsurii 125 – componenta a1 sunt organizaţiile şi federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri agricole. Aceştia au solicitat fonduri nerambursabile pentru proiecte de irigaţii şi lucrări de îmbunătăţiri funciare.

În ceea ce priveşte Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, fondurile alocate acesteia, în valoare de 1,72 miliarde euro reprezintă doar 22,6% din solicitări. În total, pentru această Măsură s-au depus 3.225 de cereri de finanţare a căror valoare eligibilă nerambursabilă este de 7,6 miliarde euro. Mai mult decât atât, alocarea financiară pentru această Măsură de investiţii a fost epuizată încă din anul 2009.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized