Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 5-11 februarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Matei Basarab, Dan Basarab, Aleea Sergiu Purece, Apusului, Dealul Malului, Topolog, Copăcelu, Nicolae Iorga și Dem Rădulescu intersecție cu Lucian Blaga.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul Stațiilor de pompare din aria de activitate;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Zăvoieni;
• s-a ridicat la cotă capac cămin de canalizare pe strada Matei Basarab;
• s-au executat lucrări de remediere rețea de canalizare menajeră pe strada Matei Basarab;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Kalamata;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Melodiei – blocul N9, strada Henri Coandă – blocul N11, strada Matei Basarab – blocul P3, strada Ferdinand – blocul O9, strada Știrbei Voda, strada Barajului, strada Calea lui Traian – blocurile D1, S26 și S76, strada Dr. Hacman – blocul 85, strada Constantin Brâncuși – blocul H4, Aleea Stejarului – blocurile C0 și C17, Aleea Bradului – blocul C1, Aleea Panseluțelor – blocurile C18 și C32, strada Mihai Eminescu – blocurile B13, B14 și S7/III, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Cerna – blocul 27, Splaiul Independenței – blocurile 4 și 9, Aleea Melodiei – blocul P3, strada G-ral Magheru – blocurile C3 și S3, strada Gib Mihăescu – blocurile 1 și 2, strada Nicolae Iorga – blocurile A27/II, A39/II și A93, strada Banu Mărăcine și bulevardul Tineretului – blocul A11/I.
25 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 25 apometre, dintre care 24 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate trei lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA