Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 25 ianuarie – 01 februarie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Dealul Malului nr. 50, Eftimești, Cojocarilor, Calea lui Traian nr. 272 și George Țărnea.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe strada Copăcelu nr. 272.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• au fost igienizate distribuitorul și colectorul stației de apă Prunului;
• a fost înlocuit robinetul de Ø1 înainte de apometru pe strada Stupărei nr. 51;
• a fost decolmatată scurgerea de la casa de vane la stația de apă Fețeni și au fost igienizate colectorul și distribuitorul statiei de pompe;
• continuă verificările de etanșeitate și spălare rețea pe strada Stolniceni – străduța laterală, în urma finalizării lucrărilor de extindere rețea apă și execuție branșamente;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Ion Referendaru – Bl. I2, scA și B; str. Aleea Stejarului – Bl. C1, Bl.C2 și Bl. C17; str. I. C. Brătianu – Bl. C18, Bl. C20, Bl. C27 și Bl. A8/2; str. Nicolae Titulescu – Bl. E4; str. Tineretului – Bl. S2 și Bl. A16; str. I. L. Caragiale – Bl. A28/1, Bl.A28/2, Bl.A27/3; str. Calea lui Traian – Bl. Filipin; str. Luceafărului – Bl. A19, sc. A și B; Bl. A1 și A2; Bl. A16 sc.C; str. Ferdinand – Bl. O4; str. Regina Maria – Bl. C5, Bl. C6; str. Aleea Panseluțelor – Bl. B13 și Bl. C32; str. Ostroveni – Bl. A40/2; str. Lucian Blaga – Bl. A49, Bl. A32/1 și A31/1; str. Mihai Eminescu – Bl. C11 și Bl. C12.
CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe străzile: Lucian Blaga, Lacului, Henri Coandă, Nicolae Iorga, Tineretului, Stejarului, Teilor, Bradului, Pandurilor și Trandafirilor.
32 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 32 apometre, dintre care 30 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 29 avize de amplasament și opt avize tehnice.