Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17 – 23 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Alexandru Papiu, Dumitru Drăghicescu, Buda și Copăcelu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Nichita Stănescu, Grigore Râmniceanu, Dimitrie Drăghicescu, Alunului și Mihai Viteazu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Săliștea Nouă și Intrarea Mihail Iștvanovici;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Capela;
• s-a montat placă suport și s-a betonat suprafața carosabilă pe strada Mihai Viteazu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Eugen Ciorăscu, strada Mihai Viteazu, strada Mircea Dumitrache, strada Dacia, strada Depozitelor, strada Splaiul Independenței – blocul 6, strada Calea lui Traian – blocul S20, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C28 și C31, si bulevardul Nicolae Bălcescu – Spitalul Nr. 2, strada Aleea Garoafelor – blocul C32, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Nicolae Iorga – blocul A25, strada Lucian Blaga – blocul A32/II, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Mihai Viteazu – blocul 101 și bulevardul Tineretului – blocul A18.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 14 de apometre, dintre care cinci verificate și înlocuite și nouă montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șase avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA