Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10-16 octombrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Colonie Nuci și Bogdan Amaru.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Carol I, Ostroveni, Dimitrie Drăghicescu, Aurelian Sacerdoțeanu și bulevardul Tineretului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Săliștea Nouă;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului de apă Capela;
• s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe strada Mihai Viteazu;
• au început lucrările de extindere rețea apă potabilă și canalizare pe strada Intrarea Grigore Râmniceanu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Mihai Viteazu, strada Maior V. Popescu, strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada Calea lui Traian – blocurile 3, 5 și 9, strada Antim Ivireanu, strada Patriarh Iustinian Marina, strada Tudor Vladimirescu, strada Aleea Olănești – blocul 9, strada Mihai Eminescu – blocul C14, strada Luceafărului – blocul A20, strada Nicolae Iorga – blocul A26, strada Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32, strada General Magheru – blocul S2, strada Eugen Ciorăscu – blocul A52 și bulevardul Tineretului – blocurile A11/I, A11/II, A11/III și B2.
ZECE APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate zece de apometre, dintre care șase verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 18 avize de amplasament și un aviz tehnic.
• Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA