Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 12-18 septembrie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Carpați, Preot Vețeleanu, Maior V. Popescu, Calea lui Traian și Buda intersecție cu Poenari.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Preot Vețeleanu și bulevardul Tineretului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au început lucrările de înlocuire branșamente pe strada Splaiul Independenței – blocul 7;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea apă potabilă pe strada Alexandru Boicescu;
• s-au continuat lucrări de extindere rețea apă potabilă pe strada Livezi;
• s-au executat lucrări de extindere rețea apă potabilă PEHD PN 10 Dn 110 și rețea de canalizare PEHD Dn 250 pe strada Alunului;
• s-au înlocuit 80 m rețea apă potabilă OL 133 cu țeavă PEHD PN 10 Dn 110 și s-au montat branșamente cu țeavă PEHD PN 10 Dn 50 pe strada Maior V. Popescu;
• s-au ridicat la cotă gură de scurgere pe bulevardul Dem Rădulescu și cămin de canalizare pe strada Calea lui Traian – blocul S20;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada I.L. Caragiale;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Viteazu, strada Patriarh Iustinian Marina, strada Prundului, strada Maior V. Popescu – blocul P1, Aleea Melodiei – blocul N9, strada Știrbei Vodă – blocul P1, bulevardul Tineretului – blocul A11/III, strada Luceafărului – blocul A16, strada Râureni nr. 275, strada Mircea Buciu, strada Libertății, Aleea Bradului – blocul C6, Aleea Gladiolelor – blocul C25, Aleea Panseluțelor – blocul C23, strada I.C. Brătianu – blocurile A64, A67, A69, strada Eugen Ciorăscu – blocurile A50, A66, A68 și A70, strada Lucian Blaga – blocurile A31/II și A42/II, strada Nicolae Iorga – blocul A93, strada Dacia – blocul C, Aleea Mioriței – blocul N5, strada C-tin Brâncuși – blocul M3, strada Matei Basarab – blocul 118 și bulevardul Dem Rădulescu.
17 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 17 de apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și șase montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 11 avize de amplasament și 11 avize tehnice.
• Compartimentul comunicare, mass-media al Societății Apavil SA