Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16-20 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe bulevardul Tudor Vladimirescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetății, bulevardul Tineretului și Aleea Primăverii.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au început lucrările de extindere rețea apă potabilă cu țeavă PEHD PN 10 Dn 63 pe strada Dem Teodorescu;
• s-au înlocuit 16 m țeavă apă potabilă PEHD PN 10 Dn 25 pe strada Aleea Primăverii;
• s-au înlocuit 35 m țeavă apă potabilă OL cu PEHD PN 10 Dn 75 pe strada bulevardul Tineretului;
• s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe strada Aleea Bradului;
• s-au montat ramă cu capac carosabil și piesă suport pe strada Aleea Gladiolelor – blocul C19;
• s-au curățat cămine de canalizare pe strada Aleea Bradului;
• s-a montat gură de scurgere pe strada Tudor Vladimirescu – Vila nr. 2;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Dacia, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/3, strada Matache Temelie, bulevardul Tineretului, strada Splaiul Independenței – blocul 12, strada Doctor Hacman, strada Matei Basarab, strada Aurelian Sacerdoțeanu, strada I. C. Brătianu, strada Aleea Bradului – blocurile C5 și C6.
42 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 42 de apometre, dintre care 33 verificate și înlocuite și nouă montaje apometre noi . De asemenea, au fost realizate 16 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șapte avize de amplasament și patru avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA