Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. S-au executat lucrări de amenajare teren prin betonare/asfaltare pe străzile: Popa Șapcă nr. 35A, Mihai Viteazu – Bl 22 Decembrie, Topolog, Timiș, Calea lui Traian nr. 321, Splaiul Mircea Vodă și strada Oltului.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Mihai Viteazu – Bl. 22 Decembrie (două intervenții) și Râureni nr. 65/67.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a executat branșament apă potabilă pe strada Popa Șapcă nr. 35A;
• se continuă cu amenajat teren, montat pavele și realizarea etanșeității căminelor de branșamente în urma finalizării lucrărilor pentru reabilitare rețele apă potabilă și branșamente pe străzile Carol I, Regina Maria, Știrbei Vodă, Gabriel Stoianovici, Pătrașcu Vodă și Mircea Vodă;
• s-au remediat defecte canalizare pluvială pe str. Săliștea Nouă;
• a fost ridicată la cotă o gură de scurgere pe str. Ion Referendaru;
• s-a înlocuit un racord canalizare pe Calea lui Traian – Bl. 3, sc. D;
• s-a ridicat la cotă un cămin de canalizare pe str. Eroilor – Bl. A16;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bd. Pandurilor – Bl. A8/1; str. Aleea Stejarului – Bl. B1; str. Aleea Olănești – Bl. A; str. Lucian Blaga – Bl. A63, Bl. A33; str. Matei Basarab – Bl. 132, Bl. 133, Bl. 134; str. Doctor Hacman – Bl. 88; Bd. Dem Rădulescu nr. 43; Bd. Tineretului – Bl. A12, sc. A; str. Luceafărului – Bl. A3, A4, sc. B; str. Eroilor – Bl. A16; str. Calea lui Traian – Bl. 3, sc. D; str. Aleea Bradului – Bl. C5, str. Eugen Ciorăscu nr. 10A, str. Mihai Eminescu – Bl. B14, str. Nicolae Iorga – Bl. A17/1.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 apometre, dintre care 10 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. Au fost realizate nouă lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite un aviz tehnic și 17 avize de amplasament.