Senzațional! Ce bani ajung la Vâlcea din TVA-ul de 1,4 miliarde?


• MFP a decis repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din TVA (proiect de Hotărâre)

Luni, a fost aprobată o hotărâre de guvern pentru repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA, adică o sumă de 1,4 miliarde de lei pentru toate cheltuielile pentru funcționarea bugetelor locale
Ministerul Finanțelor Publice a pus în Transparență decizională, luni – 14 octombrie, un proiect de Hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art. 20 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, informează site-ul fiscalitatea.ro
Conform sursei menționate, în Nota de fundamentare se arată că, în prezent, în anexa nr.4, la poziția 3226 – “Sume rezervate” s-a aprobat o sumă globală destinată finanțării cu prioritate a cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetelor locale. Repartizarea sumei pe unități administrativ-teritoriale se face în baza solicitărilor depuse de acestea, pe macheta aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2741/2019.
La această repartizare s-au luat în considerare: prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019 prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019 și prin Ordonanța Guvernului nr.12/2019 pentru cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale, prevăzute în bugetele locale pe anul 2019; execuția de casă la data de 31 iulie 2019; necesarul cheltuielilor prevăzute la alin. (3), estimat până la finele anului 2019.
„Totuși, din centralizarea machetelor completate și transmise de unitățile administrativ-teritoriale a rezultat un necesar solicitat de acestea în valoare totală de 8,5 miliarde lei: pentru secțiunea de funcționare 4,7 miliarde lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare 3,8 miliarde lei. Adică unitățile administrativ-teritoriale au solicitat o sumă cu aproximativ 7 miliarde lei mai mare decât suma de 1.469.563 mii lei aprobată conform Ordonanței Guvernului nr.12/2019 și care este posibil de repartizat. Astfel, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre, a fost necesară ajustarea sumelor solicitate astfel încât alocarea să se facă cu încadrare în suma aprobată, respectiv 1.469.563 mii lei.
Așadar, la stabilirea sumelor propuse a se repartiza pe fiecare unitate administrativ-teritorială s-a avut în vedere cu prioritate asigurarea cheltuielilor de funcționare, în ordinea prevăzută la art.20 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.12/2019, respectiv: cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele aferente sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor; bunuri și servicii pentru întreținerea unităților de învățământ și pentru cele aferente sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor; alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019, a căror efectuare nu poate fi amânată” informează fiscalitatea.ro
Ce localități din Vâlcea intră pe listă?
Aproximativ jumătate din UAT-urile județului au fost luate în vedere pentru acest fonduri iar sumele sunt cuprinse de la ridicolul 20.000 lei pentru Perișani până la incredibilul 2.833.000 lei pentru Slătioara. Alocările vor ajunge la administrațiile orașelor Râmnicu Vâlcea (18.605), Drăgășani (1.827), Băbeni (670) Băile Olănești (1.680), Brezoi (1.204), Călimănești (2.515), Horezu (2.833) și a comunelor Alunu (1.351), Boișoara (58), Budești (950), Bujoreni (487), Cernișoara (350), Costești (300), Crețeni (100), Dăești (400), Diculești (291), Drăgoești (252), Fârtățești (700), Făurești (150), Frâncești (400), Galicea (105), Ghioroiu (139), Grădiștea (312), Gușoeni (324), Ionești (45), Laloșu (470), Lăpușata (100), Livezi (300), Lungești (100), Măciuca (300), Mateești (400), Mihăești (481), Muereasca (101), Orlești (540), Păușești-Măglași (303), Perișani (20), Prundeni (101), Roești (400), Scundu (300), Sinești (460), Slătioara (1.020), Stănești (175), Șușani (216), Sutești (195), Valea Mare (540), Vlădești (327), Voineasa (398), Zătreni (200).
*Notă: Sumele din paranteze sunt exprimate în mii lei.