Se reia „Casa Verde”, sesiunea 2011


Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea îi anunță pe cetățenii care au depus cerere de finanțare în cadrul programului CASA VERDE – pentru persoane fizice – sesiunea 2011 că s-a reluat această sesiune de la momentul blocării din cauza lipsei de fonduri și să urmărească rezultatele evaluării cererilor de finanțare restante, pe site-ul autorității finanțatoare: http://www.afm.ro, pentru că au apărut liste cu documentațiile aprobate pentru finanțare și pentru județul Vâlcea.  Termenul pentru ridicarea contractelor de finanțare nerambursabilă este de 60 de zile de la data afișării listelor cu documentațiile aprobate pentru finanțare. De asemenea, facem precizarea că s-au produs unele modificări pentru buna derulare a procedurii de finanțare și anume: pentru semnarea contractului, beneficiarul se prezintă la APM Vâlcea cu următoarele docu­mente actualizate: Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat – în original; Extras de cont bancar, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni) – în original; Copie CI a beneficiarului (titular contract); Procura notarială (dacă este cazul) – în original; Autorizaţie de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul) – în original sau în copie legalizată. Orice alte informații legate de acest program de finanțare se pot găsi pe site-ul autorității finanțatoare –  http://www.afm.ro, sau persoana de contact din cadrul APM Vâlcea – d-na Pădurariu Silvia – 0744100076. Datele ne-au fost furnizate de Alin Voicescu (foto), șef APM Vâlcea.