Se lansează cursurile de lobby și advocacy la Râmnicu Vâlcea!


Academia de Advocacy vă invită să participaţi astăzi, începând cu ora 11.00, la evenimentul de lansare a programului de formare profesională în lobby şi advocacy, din cadrul proiectului „Partener Activ şi Implicat”. Evenimentul se va desfă­şura în Sala de Conferință a hotelului Grand Hotel SOFIANU. Evenimentul marchează deschiderea înscrierilor la programul de formare în lobby şi advocacy pentru a doua generaţie de viitori lobbyişti din regiunea Sud-Vest, oferind ocazia participanţilor la eveniment de a pune întrebări experţilor din proiect. Cursurile sunt certificate UECNFPA şi au ca grup ţintă reprezentanţi de sindicate, patronate, camere de comerț, asociaţii de IMM-uri, organizaţii neguvernamentale şi asociaţii de jurnalişti din regiunea Sud-Vest.

La evenimentul din 10 mai sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai grupurilor ţintă din cadrul proiectului şi membrii ai presei din regiune. În cadrul evenimentului, participanţii vor avea ocazia să afle de la Radu Nicosevici, team leader-ul proiectului, detalii privind condiţiile de înscriere şi calendarul programului de formare din regiune. Mai mult decât atât, parti­ci­panţii la eveniment vor putea să înţeleagă impactul programului „Partener activ” prin prezentarea poveştilor de succes ale absolvenţilor acestor cursuri din regiune care au implementat activităţi de advocacy, intrând în contact direct cu decidenţii politici. Programul de formare din cadrul proiectului se adresează membrilor societăţii civile şi partenerilor sociali din regiunea Sud-Vest şi prevede două săptămâni de curs, despărţite de două perioade de aplicaţii practice de 8, respectiv 10 săptămâni. Cursurile sunt certificate UECNCFPA, prima săptămână certificată în „Dialog social şi advocacy”, iar cea de-a doua ca „Specialist în activitatea de lobby”.

Cursurile s-au derulat până acum în toate cele 8 regiuni de dez­voltare ale României, pentru prima generaţie de cursanţi. Începând cu luna ianuarie, Academia de Advocacy, a început o serie de astfel de cursuri pentru a doua generaţie, de câte 50 de cursanţi în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale Româ­niei. Formularul de înscriere se poate accesa la www.implicat.info. Data limită pentru depunerea înscrierilor este 28 mai 2012. Detalii privind condiţiile de participare şi înscrieri pot fi obţinute de la Iulia Ţuţuianu, mobil: 0722256179, e-mail: inscriere@advocacy.ro.

Proiectul Partener Activ şi Implicat îşi propune ca, pe parcursul a trei ani, să pregătească în tehnici de lobby şi adv­o­cacy 800 de reprezentanţi ai grupurilor legitime de interese – oameni de afaceri, sindicalişti, jurnalişti, reprezentanţi ai orga­ni­zaţiilor neguvernamentale. Aceştia vor ajunge să stăpânească tehnici şi mecanisme profesionale de intervenţie în dialogul social şi vor cunoaşte modalităţile legale de acces şi participare în procesul de luare a deciziei publice. Astfel, vor putea susţine argumentat poziţia celor pe care îi reprezintă în negocierile cu reprezentanţii decidenţilor politici.