Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Scurt istoric al Terasei Râmnicului (1)


la_beratie„Din cercetarea dosarului 89/1865, aflăm că: „MUTAREA PIEŢEI ORAŞULUI DIN RĂSCRUCEA, DE LA BISERICA CUVIOASA PARAS­CHE­VA, DIN FAŢA CASELOR LAHOVARY ÎN PIAŢA MARE, PRIMĂRIA RÂM­NI­CULUI, ÎN COLABORARE CU POLI­ŢIA ORAŞULUI ORGANIZEAZĂ AC­ŢIUNI DE MUTARE A PIEŢEI ÎN NOUA PIAŢĂ – PIAŢA MARE, AŞA SE VA ASIGURA CURĂŢENIA STRĂ­ZILOR ORAŞULUI”.

La 15 noiembrie 1869, Constantin Lahovary (1814-1882), în numele fra­ţilor săi Nicu, Grigore, George şi nu­mele său donează Primăriei Râmni­cului plaţul situat între proprietăţile lor, pentru a servi oraşului drept piaţă – dosar 610/1869. Donaţia s-a făcut în timpul primarului Ştefan Carabatache (1871-1875), în şedinţa Consiliului Co­mu­nal, din 24 septembrie 1870, dosar 114/1870. La 28 ianuarie 1871, Piaţa Mare a oraşului avea la răsărit ur­mă­to­rii proprietari de case, prăvălii şi ha­nuri: George Popescu, Niţă To­mescu, casă şi-un han, Ghiţă Iliescu, prăvălie, Matache Mihail, prăvălie şi-un han.

În luna februarie 23, a anului 1876, Consiliul Urbei Râmnicul Vâlcii, hotărăşte împărţirea străzilor pe culori. Din culoarea albastră făcea parte şi strada Mircea Vodă, care pornea de la casele doamnei Marghioala Ciovici în sus dreptul piaţa oraşului, de la spiţerul înainte, pe la Prefectură până la podul de lângă casele preotului George Duhovnicul, primar Leculescu.

În adresa 664/17.03.1876, se face cu­noscut că, în centrul oraşului, în zona „la Brăţie”, din colţul casei ră­posatului pitar Iorgu Oromolu, până în zona caselor şi prăvăliilor Brăţiei este o închisoare ce duce în faţa pieţei oraşului (închisoare – construcţie de zid care împrejmuieşte o proprietate).

În dosarul 62/1876, se găseşte urmă­toarea informaţie: „La Bărăţie, se mai aflau casele răposatului pitar Iorgu Oromolu, formate din o casă cu 12 camere şi una mică în lucru.”

O altă informaţie destul de intere­santă o găsim în dosarul 8/9.07.1876  în care se consemnează că: „Hanul cu prăvăliile din oraş, proprietatea Lahovary, ale căror venituri au fost lăsate prin testamentul 366/8.04.1860 de clucereasa Bica Lahovary pentru întreţinerea bisericilor din oraş.”

La 10 august 1877, „Consiliul Urbei Râmnic pune în discuţie expro­prie­rea hanului Bica Lahovary pentru cauză de utilitate publică pentru că este lăsat în stare ce desfigurează pia­ţa oraşului cu reiese din conţinutul dosa­­rului 36/1877.”
CONTINUARE… 

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized