Schema de ajutor, devenită funcţională


• Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16 din 30.01.2012 a fost publicat luni, 6 februarie 2012, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92

Prin acest act normativ se aprobă metodologia şi formula­ris­tica necesare punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei.

Ordonanţa Guvernului nr. 25/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2011, a instituit o schemă de ajutor de stat prin sub­ven­ţionarea ratei dobânzii la cre­di­tele bancare contractate de produ­cătorii agricoli cu instituţiile de cre­dit sau cu instituţiile financiare nebancare în perioada 28 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011.

Subvenţia se calculează la sumele reprezentând dobânzi plă­tite instituţiilor finanţatoare de către debitori, aferente valorilor creditelor utilizate, calculate până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv. Poten­ţialii beneficiarii trebuie să solicite acordul prealabil de finanţare şi acordarea subvenţiei, în primele două luni următoare anului pentru care se solicită rambursarea. Ca ur­mare, pentru anul 2011, solicită­rile trebuie depuse la APIA până la data de 29 februarie 2012. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri­cul­tură, prin centrele judeţene,  este autoritatea competentă şi res­pon­sabilă de administrarea sche­mei.

Posting....