Sărbătoarea căpşunului la a XLI-a ediţie


Centrul Judeţean pentru Conser­varea şi Promovarea Culturii Tradiţio­nale Vâlcea, în parteneriat cu Primăria comunei Buneşti, organizează cea de a XLI-a ediţie a „Sărbătorii căpşunului” – proiect cultural ce promovează tradiţia cultivării căpşunului în zona Vâlcei, preponderent în zona delu­roasă, prilej de dezbatere a proble­melor tehnologice menite a contribui la obţinerea unor soiuri performante în noile condiţii  de climă cât şi un prilej  de petrecere într-o atmosferă sărbă­torească.

Partenerii de organizare sunt: Camera Agricolă Judeţeană Vâlcea, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvol­tare Rurală Vâlcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea, Palatul Copiilor Râmnicu-Vâlcea.

Programul acestei ediţii este ur­mătorul: Sala de festivităţi a Primăriei Buneşti, 9.00-9.30, Consultaţii agricole oferite de cercetători, specialişti în do­me­niul culturii căpşunului, repre­zen­tanţi ai instituţiilor abilitate de la nivelul judeţului; vizitarea expoziţiei cu soiuri de căpşuni nou introduse în cultură şi adaptate condiţiilor pedo-climatice lo­ca­le. Traseul Şcoala cu clasele I-VIII – Pri­măria comunei Buneşti, 9.30-10.00, Ala­iul tradiţional al cultivatorilor de căp­­şuni, însoţit de Fanfara „Gabriel Cha­­borschi” a Palatului Copiilor Râmnicu-Vâlcea, Hora cultivatorilor. Scena în aer liber, 10.00-10.45, Deschiderea ofi­cială a celei de a XLI-a ediţii a săr­bă­torii. Rostesc alocuţiuni: Viorel Radi, primarul comunei Buneşti; repre­zen­tanţi ai organismelor alese de­mocratic la nivelul judeţului şi al Par­lamentului României, specialişti în domeniul agri­cul­turii; prof. Mihai Ilie, iniţiatorul pro­iec­tului; Festivitatea de premiere a cul­ti­vatorilor cu rezultate deo­sebite în anul 2011. De la 10.45-12.15, Concert al Orchestrei „Rapso­dia vâlceană” a CJCPCT Vâlcea, iar de la 12.15-17.00, Spectacol artistic susţinut de: Nicu Paleru, Emilia Ghi­nescu, Axinte (Vacanţa Mare), Marian Nistor (Sa­voy), Dorina Paraschiv, Ma­riana Stan (muzică populară), Rică Ră­ducanu, Marian Anton (muzică de pe­trecere), Formaţia “Hai Noroc”, Lo­renna (Etno).