Săptămâna viitoare vine cu banii pentru fermieri


Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu data de 16 octombrie 2019 va demara Campania de plată în avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plată în anul 2019: „Reamintim că în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, statele membre pot face plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013, și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1306/2013. Plăţile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3. Plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06”, se menționează într-un comunicat oficial de presă al APIA.
De menționat este faptul că pentru schema de plată unică pe suprafață SAPS, cuantumul avansului euro/hectar 2019 este de 102, 6082, Schema de plată redistributivă ( primul interval: 1-5 ha inclusiv – 5,0000 al doilea interval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv) – 48,7127, Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire) – 59,3201, Schema de plată pentru tinerii fermieri – 31,2477, Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine – 17,7173.

Posting....