Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

SAPS, în vigoare


Hotărârea privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 131 din 12 martie. Actul a intrat în vigoare la data publicării. Potrivit Hotărârii, „se alocă temporar Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2013, suma de 5.550.000 mii lei, din vărsămintele obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului”. Banii vor fi restituiţi Finanţelor după ce aceştia vor fi încasaţi de la Comisia Europeană.

Scopul banilor este, practic, asigurarea fondului pentru plata subvenţiilor către fermieri. Cu alte cuvinte, până în momentul de faţă nu au existat resurse financiare disponibile pentru plata subvenţiilor, gestionate de Ministerul Agriculturii.

„Suma prevăzută este destinată asigurării resurselor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directe pe suprafaţă implicate în derularea Fondului european de garantare agricolă (F.E.G.A.), a ajutoarelor specifice şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie în piaţă, pentru anii agricoli 2012 şi 2013, inclusiv avansul reprezentând până la 50% din suma ce se va aproba a se acorda beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafaţă, finanţată din FEGA, aferentă anului agricol 2013, pentru care se vor finaliza verificările condiţiilor de eligibilitate”, se menţionează în act.

Potrivit acestei Hotărâri, Ministerul Finanţelor Publice urmează să vireze sumele solicitate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, eşalonat, într-un cont de disponibilităţi distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului, în termen de 5 zile de la solicitarea MADR. Apoi, Ministerul Agriculturii virează la rândul său către APIA.

Hotărârea mai prevede că decontarea plăţilor reprezen­tând cheltuieli aferente schemelor de plăţi directe, a ajutoa­relor specifice şi măsurilor de piaţă se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contul beneficiarului până la data de 30 decembrie 2013. Asta înseamnă că avansul de 50% aferent subvenţiei pe suprafaţă ce va fi hotărâtă pentru anul în curs urmează să fie plătit până la finele lunii decembrie.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized