Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

S.C. HIDROSERV S.A. Rm. Vâlcea a aderat la Platforma Europeană de Dezvoltare


• ec. Ştefan Prală, directorul companiei vâlcene, a participat la Simpozionul Naţional pe tema „Nou-veniţii în U.E. cântăresc costurile şi beneficiile”

Platforma Europeană de Dezvol­tare (EDP) este o iniţiativă a Fundaţiei „Valenţe Umane” şi reuneşte companii româneşti, publice şi private din toate sectoarele economiei, reprezentanţi ai mediului politic, din societatea civilă şi diplomaţie, implicate să dezvolte pro­iecte pentru Uniunea Europeană, iar printre companiile care au aderat la aceasta se numără şi S.C. HIDRO­SERV S.A. Rm. Vâlcea, societate condusă de economistul Ştefan Prală.

Platforma a luat naştere în scopul valorificării dublului său atribut, de organizaţie românească, prin statut, şi europeană, prin vocaţie. În definirea identităţii EDP, s-a avut, de asemenea, în vedere abordarea unor teme majore precum dezvoltarea noului concept al guvernanţei economice întărite, crea­rea unei pieţe energetice unice şi, nu în cele din urmă, consolidarea pieţei interne a UE.

Pentru companiile româneşti, Platforma Europeană de Dezvoltare reprezintă un nou instrument ce le permite să absoarbă de o manieră mai eficientă fondurile europene şi care le facilitează investiţiile în străinătate.

Ec. Ştefan Prală, directorul S.C. Hidroserv S.A. Rm. Vâlcea, a luat decizia de a adera la EDP pentru a creşte profilul european al societăţii, de a dezvolta proiecte, eventual cu fonduri europene şi de a extinde operaţiunile în alte ţări europene.

Platforma Europeană de Dezvol­tare, în parteneriat cu Departamentul pen­tru Afaceri Europene (DAE) şi Ins­ti­­tutul European din România (IER), a or­ganizat, în data de 5 mai, la Sala „Drep­turile Omului” a Palatului Parla­men­tului, dezbaterea cu tema „Nou-ve­ni­ţii în UE cântăresc costurile şi beneficiile”.

La dezbaterea de la Bucureşti au par­ticipat Valeriu Tabără – ministrul Mi­­­nisterului Agriculturii şi Dezvoltării Ru­rale, Leonard Orban – consilier pre­zi­den­ţial pentru Afaceri Europene, Titus Cor­lăţean – preşedintele Comi­siei pentru Politică Externă a Senatului României, Korodi Attila – preşedintele Comisiei de Politică Externă a Came­rei Deputaţilor, Bogdan Mănoiu – şeful Departamentului pentru Afa­ceri Euro­pene, Marian Tutilescu – şef al Depar­tamentului Schengen din MAI, Dragoș Pîs­laru, manager general GEA Stra­tegy & Consulting SA, Sorin Pîslaru – redactor şef – „Ziarul Finan­ciar”, Răs­van Radu – CEO Unicredit, Cristian Secoșan – CEO Siemens, Dan Gheor­ghiu – președinte Confe­de­raţia Patro­na­lă Concordia, Cătălin Păuna – econo­mist la Banca Mon­dială.

Dezbaterea a reprezentat un “follow-up” al mesei rotunde la nivel înalt organizată la Bruxelles în 29 mar­tie 2011, la care au participat Joha­nnes Hahn, Comisarul UE pentru Politică Regională, Herve Jouanjean, Director General în cadrul DG Budget, Carlos Coelho, membru al Parlamen­tului European şi raportor pe Proble­ma­tica Mecanismului de Cooperare şi Verificare Schengen – oficiali ai Comisiei Europene (COM), membri ai Par­lamentului European, reprezen­tanţi ai mediului academic şi de cercetare, ai societăţii civile şi mass-media, atât din România, cât şi din alte state membre UE.

Prezent la acest eveniment, Şte­fan Prală, directorul S.C. Hidroserv S.A. Rm. Vâlcea, susţine că modul în care au decurs lucrurile în Sala „Drepturile Omului” de la Palatul Parlamentului este un plus pentru viitorul României. „A fost un eveniment interesant din toate punctele de vedere în care s-au abordat subiecte extrem de importante pentru societa­tea românească şi nu numai. S-a discutat atât despre criza economică pe care o traversăm în această perioadă, cât şi despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Aşa cum spuneau profesorii Daniel Dăianu şi Moisă Altăr – această criză este mai mult decât tulburătoare pentru europeni, ea pune în evidenţă provocări comune care rezultă din slăbiciuni revelate de criză peste tot în economiile avansate şi vulnerabilităţi ale Uniunii Monetare, ale Uniunii Europene. Aspectele lega­te de o nouă guvernanţă în UE au fost generate de criză. Criza nu poate fi prevăzută! În domeniul crizelor econo­mice apare factorul uman, care este imprevizibil. În ultimii 20 de ani, înain­tea crizei, economia mondială s-a bucurat de o perioadă de linişte, iar vola­tilitatea economic-financiară era foarte redusă. Ca o concluzie la ceea ce s-a discutat în cadrul acestui eve­ni­ment pot spune că, în viitorul nu foarte îndepărtat, România va renaşte în Uniunea Europeană numai prin Ade­văr, Dreptate, Muncă şi Credinţă. Ca să-l parafrazez pe profesorul Altăr, a conduce înseamnă să ai cunoştinţe şi competenţe. Este foarte important nu să ştii ce ştii, ci să ştii ce nu ştii”, a con­cluzionat economistul Ştefan Prală.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized