S-a lansat apelul de proiecte pentru investiții mari ale IMM


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea informează că OI IMM a lansat operațiunea dedicată investițiilor pentru IMM-uri, 1.1.1. A1 – „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000-6.375.000 lei pentru investiții în întreprinderile mici și mijlocii din cadrul POSCCE”. Conform sursei citate,  bugetul acestui apel de proiecte este de 425 milioane lei. Apelul de proiecte rămâne deschis până pe data de 23 august 2011, ora 09.00, aplicația electronică de înregistrare on-line a proiectelor fiind deschisă începând cu 2 iunie 2011, ora 09.00. În intervalul 2 iunie 2011, ora 09.00 și 23 august 2011, ora 9.00 se pot înscrie și depune un număr nelimitat de proiecte. Toate proiectele depuse vor fi evaluate și vor obține un punctaj conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, urmând ca alocarea financiară efectivă să se facă în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de proiectele declarate eligibile și avizate pentru finanțare de către AM POS CCE, până la nivelul bugetului alocat apelului.