S-a deschis unitatea de intervenții din Horezu


• noul punct de lucru ISU va deservi și localitățile Cernişoara, Copăceni, Horezu, Mateeşti, Măldărăşti, Oteşani, Popeşti, Slătioara, Stroeşti, Tomşani şi Vaideeni

Primăria Horezu şi Inspecto­ratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” au deschis marți, 20 decembrie, punctul de lucru pentru intervenţii în cazuri de situaţii de urgenţă din oraşul Horezu. De la Vâlcea, la eveniment au participat prefectul Radu Renga și preşedintele Consiliului Jude­ţean, Constantin Rădulescu, invitației lui Nicolae Sărdărescu răspunzând și alți primair: Daniel Băluță de la Vaideeni, Sorin Romcescu de la Slătioara, Toma Ciolacu de la Stroeşti, Dumitru Pearcu de la Tomşani, Constantin Bănacu de la Bărbăteşti, Toma Peștereanu de la Costeşti,  și Ion Bociog de la Măldăreşti.
După slujba de sfinţire a punc­tului de lucru, colonelul Ionel Nuţă – inspector şef al ISU Vâlcea a făcut o prezentare noului punct de lucru, extrem de necesar pentru Horezu și localitățile Cernişoara, Copă­ceni, Horezu, Mateeşti, Măldărăşti, Oteşani, Popeşti, Slătioara, Stro­eşti, Tomşani şi Vaideeni. „În ultima perioadă asistăm cu toţii la efectele devastatoare ale schimbărilor cli­ma­tice, care devin tot mai frec­vente, mai severe şi mai complexe. Acestora li se alătură efectele ris­curilor militare la adresa secu­ri­tăţii mondiale, dezvoltarea activi­tă­ţilor economice, dezvoltarea experi­men­telor ştiinţifice, pro­du­ce­rea şi comercializarea substanţelor peri­culoase. Principalul element comun al acestora îl reprezintă pro­ducerea de dezastre genera­toare de situaţii de urgenţă, cu efecte ireversibile asupra vieţii, me­diului şi dezvoltării durabile a planetei Pământ. În acest context, obiectivul principal al Inspecto­ratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea îl reprezintă reducerea ris­cului de producere a dezastrelor şi a efectelor negative ale aces­tora. De asemenea, având în vedere şi concluziile reieşite din planul de analiză şi acoperire al riscurilor localităţii Horezu, cât şi necesitatea corelării acestora cu specificul atri­buţiilor stabilite de lege Inspec­to­ra­tului pentru Situaţii de Urgenţă, a apărut necesitatea înfiinţării unui punct de lucru în localitatea Ho­rezu. Iniţiativa a aparţinut, în ace­eaşi măsură, subsemnatului, pri­ma­rului Nicolae Sărdărescu, pre­fec­tului Radu Renga, preşedintelui Constantin Răduescu, cât şi a primarilor din cele 11 localităţi din zona Horezu. Primul pas l-am făcut în cadrul unei şedinţe a Comitetului Local, unde, printr-o hotărâre emisă, s-a aprobat înfiinţarea punc­tului de lucru. De asemenea, în baza aprobării Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în speţă domnul inspector general Vasilică Ovidiu, ni s-a aprobat în­fiinţarea punctului de lucru. Următorul pas a fost să punem efectiv temelia punctului de lucru, în ceea ce înseamnă asigurarea unor spaţii, asigurarea dotării, lucru care a fost posibil prin grija Primăriei Horezu. Astfel, utilităţile, terenul şi clădirile sunt puse la dispoziţie cu titlu gratuit. În momentul de faţă operaţionalizăm punctul de lucru cu o dotare minimă. Mă refer la o maşină de intervenţie cu apă şi spumă, care are în dotare un modul de descarcerare şi prim-ajutor. Vrem ca pe viitor să dezvoltăm punctul de lucru, în ideea de a mai aduce o maşină de pompieri, cât şi o ambulanţă pentru prim-ajutor medical şi descarcerare. De ase­menea, prin înfiinţarea punctului de lucru se reduce timpul de inter­venţie cu 32 de minute, timp de intervenţie care este vital pentru eficienţa acţiunilor de intervenţie. Sunt promisiuni de dezvoltare a punctului de lucru printr-un proiect european, printr-o clădire nouă, cu spaţii moderne, dotate conform specificului activităţii noastre”, a spus Nuţă. La rândul său, primarul Nicolae Sărdărescu a transmis că punctul de lucru fost înfiinţat în scopul reducerii timpilor de răspuns la situaţiile de urgenţă din această zonă. În acest sens, va avea în dotare o autospecială de stingere a incendiilor şi va deservi toate localitățile din jurul orașului Horezu.