RoȘtire


Am depus spre finanţare un proiect foarte important pentru comuna Bujoreni, un proiect la care am stăruit multe zile alături de colegii din Primărie. Mă refer la obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri locale şi construire poduri peste pârâul Muereasca şi peste pârâul Valea Bujorencii”, depus în cadrul Programului „Anghel Saligny”. Valoarea totală a proiectului este de 99,9 milioane de lei, urmând să fie modernizate drumuri de interes local pe o lungime de peste 38 kilometri.
Gheorghe GÎNGU, primarul comunei Bujoreni