RoȘtire


Proiectele pe care le implementăm în școlile din Bujoreni au ca principal scop evitarea abandonului școlar, dar și asigurarea egalității de șanse a elevilor din mediul rural față de cei din mediul urban și a copiilor proveniți din familii cu posibilități materiale scăzute față de cei cu o stare materială bună. Ne dorim copii educați în comuna noastră pentru că ei sunt viitorul.
• Gheorghe GÎNGU, primarul comunei Bujoreni