Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Românii din mediul urban au venituri mai mari cu 30,3% decât cei din mediul rural


Veniturile totale medii lunare în trimestrul IV (T4) 2010 au reprezentat, în termeni nominali, 2.308 lei pe gospodărie şi 797 lei pe persoană, fiind cu 30,3% mai mari în mediul urban decât în mediul rural, iar cheltuielile totale ale populaţiei au fost de 2.114 lei lunar pe gospodărie (730 lei pe persoană) şi au reprezentat 91,6% din nivelul veniturilor totale, informează un comunicat transmis marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), care precizează că 40,8% din consumul gospodăriilor a fost alocat pentru consumul de produse alimentare şi băuturi nealcoolice. În cadrul veniturilor totale de 2.308 lei pe gospodărie (797 lei pe persoană), veniturile băneşti au fost, în medie, de 1.906 lei lunar pe gospodărie (658 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 402 lei lunar pe gospodărie (139 lei pe persoană).Ponderea salariilor şi a celorlalte venituri asociate acestora s-a diminuat la 48,6% în cadrul veniturilor totale din T4 faţă de precedentele trimestre din anul 2010, fiind cu 0,5% mai mică faţă de T1, cu 2,1% mai mică faţă de T2 şi cu 0,4% mai mică faţă de T3.La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor în T4 2010, veniturile din prestaţii sociale au contribuit în proporţie de 25,3%, veniturile din agricultură cu 2,5%, veniturile din activităţi neagricole independente cu 2,6% şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei, cu 1,6%. Veniturile în natură deţin o pondere de 17,4%, reprezentând, în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (15,6%).INS precizează că veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 30,3% mai mari decât cele ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 11,1% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor în T4 2010. Astfel, venitul mediu lunar pentru o persoană din mediul urban este de 922,48 lei, 91,6% fiind sub formă de venituri băneşti, din care 61,7% sunt salarii brute şi alte drepturi salariale şi 23,9% sunt venituri din prestaţii sociale. În mediul rural, venitul mediu lunar pentru o persoană este de 644,54 lei, 66,9% sunt venituri băneşti, din care 25,7% sunt din salarii brute şi alte drepturi salariale, iar 33,1% sunt venituri în natură. Ca structură, veniturile gospodăriilor din mediul urban au provenit în proporţie de 61,7% din salarii, de 23,9% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 8,4% din total. 38,1% din totalul veniturilor gospodăriilor din mediul rural a reprezentat-o producţia agricolă, din care cea mai pare parte 31,9% din totalul veniturilor, a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 6,2% din veniturile gospodăriilor din mediul rural. Conform INS, o contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor din prestaţii sociale (27,6%) şi celor salariale (25,7%). Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul IV 2010, în medie, de 2.114 lei lunar pe gospodărie (730 lei pe persoană) şi au reprezentat 91,6% din nivelul veniturilor totale. Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).  Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere foarte mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei. Nivelul cheltuielilor totale de consum, medii lunare pe o gospodărie, este cu 405 lei mai mare în mediul urban faţă de rural, cheltuielile pentru consumul alimentar sunt mai mari cu numai 34 lei în mediul urban faţă de cel rural. Aceasta derivă din faptul că, ‘în mediul rural, 47,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar reprezintă contravaloarea consumului din resurse proprii’, explică INS. În mediul urban, consumul de produse alimentare din resurse proprii a acoperit 20,6% din cheltuielile pentru consumul alimentar. Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în T4 2010, în medie, 40,8% din consumul gospodăriilor (40,7% în T1, 41,4% în T2, respectiv 41,0% în trimestrul T3 2010). O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale, combustibili, mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În T4 2010, acesteia i s-a alocat 20,6% din cheltuielile de consum. Cea mai mare parte a cheltuielilor cu locuinţa (18,7% în T1, 15,4% în T2, 15,7% în T3 şi 16,6% în T4 2010) a fost absorbită de consumul de utilităţi necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale şi alţi combustibili). La polul opus s-au situat cheltuielile efectuate de gospodării pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (1,3%) şi cele pentru educaţie (0,7%).

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized