Rodnicia din sufletul toamnei, la Colegiul Energetic din Rm. Vâlcea


Toamna a găsit Colegiul Energetic îmbră­cat în haina dărniciei. În 27 octombrie s-a desfășurat a doua activitate de voluntariat din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comu­nitară (SNAC). Aceasta a constat în co­lec­tarea de fructe de sezon în cadrul Cam­pa­niei Săptămâna fructelor și legumelor do­nate.
La activitate au participat 93 de elevi și 10 profesori, ea fiind coordonată de membrii Comisiei SNAC din școală și de către directorii liceului, ing. Mariana Marica (director adjunct) și prof. Dumitru Mătăcuță. Cele peste 350 de kg de fructe au fost donate Complexului Servicii Comunitare – Centrul pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat din Rm. Vâlcea cu care Colegiul Energetic a încheiat un parteneriat educațional.
Scopul acțiunilor de voluntariat vizează sensi­bilizarea elevilor cu privire la situația dificilă în care se află unii copii lipsiți de sprijinul unei familii. Se dorește, de aseme­nea, crearea unui mediu prielnic în care să se cultive experiențe emoționale determinate de cunoașterea realităților celor din jur. Drept consecință, elevii vor învăța să împartă timpul cu alte persoane, care vor beneficia de acest lucru și se vor simți mai puțin singuri.
Rezultatele activităților de voluntariat constau în satisfacția sufletească și mulțumirea pe care le au elevii și profesorii lor atunci când simt că pot să-și ajute semenii. Toate acestea sunt puse în mișcare de o puternică dorință de a educa tinerii să accepte diferențele dintre oameni și să schimbe, astfel, mentalitatea acestora.
Pentru că am dorit să învățăm de la cei mai buni în domeniul voluntariatului și, plecând de la premisa că un om informat se poate descurca mult mai ușor și mai eficient în iureșul care se numește viață, Colegiul Energetic a avut plăcerea să fie gazdă pentru o activitate desfășurată de către Direcția Județeana pentru Sport si Tineret, în parteneriat cu Societatea Națională „Crucea Roșie”. Aceasta face parte din campania de informare privind acordarea  de prim ajutor „Fii informat! Fii voluntar! Fii Crucea Roșie!” ce își propune instruirea a 4.000 de tineri, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, în acordarea de prim ajutor premedical.
La finalul acestei informări, tinerii au aflat detaliile acordării primului ajutor în caz de accidentare și dezastre deoarece viața unei persoane accidentate depinde de momentul acordării primului ajutor de bază. Elevii au înțeles astfel misiunea Crucii Roșii care este cea mai importantă organizație non-guver­namentală ce asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică.
Consilier educativ,
Prof. dr. Ana-Maria Udrescu

Posting....