Refuzi un loc de muncă, adio ajutor social!


Persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă şi de formare profesională. Din data de 22 octombrie a.c., a intrat în vigoare Legea nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, potrivit noilor prevederi, refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social . În această situație, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.
Legea nr. 416/2001 prevede că persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidența AJOFM , pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenții.
Prin persoană aptă de muncă, conform prevederilor Legii nr. 416/2001, se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții: are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare; nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege; are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea.