Recomandarea CAS Vâlcea, pentru această perioadă: CORESPONDENȚA LA DISTANȚĂ


În contextul numărului mare de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea recomandă persoanelor asigurate să utilizeze, în relația cu instituția, modalitățile de corespondență la distanță – telefonic, prin e-mail sau utilizând serviciile poștale.
Pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV 2, având în vedere incidența infectărilor în municipiul Râmnicu Vâlcea de peste 10/1000 de locuitori, le recomandăm asiguraților, persoanelor juridice, precum și persoanelor fizice autorizate să utilizeze cu precădere în relația cu instituția noastră, modalitățile de corespondență la distanță, respectiv telefonic, prin e-mail sau prin serviciile poștale. Astfel, le aducem la cunoștință următoarele proceduri și date de contact pe care le pot utiliza pentru evitarea deplasării la sediul nostru:
• Pentru echipamente și dispozitive medicale:
Cererile însoțite de documentele necesare obținerii deciziei pentru procurarea unui echipament sau dispozitiv medical se pot depune și prin intermediul adreselor de e-mail (casvl@casvl.ro) sau a serviciilor poștale/curierat (pe cerere se menționează numărul de telefon al solicitantului). Deciziile de aprobare eliberate de CAS Vâlcea vor fi transmise prin poștă la adresele de domiciliu indicate pe cerere.
Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0374/825.707, 0350/409.971 interior 170, respectiv centrala CAS Vâlcea 0250/738.035 sau 0250/734.221, interior 124 sau 170.
• Pentru carduri de sănătate europene, formulare europene și acorduri internaționale
Cererile însoțite de documentele necesare se depun la registratură, sau se transmit pe e-mail la adresele carduriUE@casvl.ro sau casvl@casvl.ro (pe cerere se menționează numărul de telefon al solicitantului).
Relații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0374/825.712, 0374/825.734, respectiv centrala CAS Vâlcea 0250/738.035 sau 0250/734.221, interior 111 sau 138.
Pentru evidență asigurați
Pentru verificarea calității de asigurat se poate accesa aplicația de pe site-ul CNAS la adresa  https://cnas.ro/verificare-asigurati/, iar solicitările pentru dobândirea/actualizarea calității de asigurat se pot transmite la adresele de e-mail cardnational@casvl.ro sau casvl@casvl.ro
Pentru probleme întâmpinate cu utilizarea cardului național de asigurări de sănătate
Solicitările se pot transmite pe e-mail la adresele cardnational@casvl.ro sau casvl@casvl.ro sau persoanele interesate pot suna la numerele de telefon 0374/825.729, 0374/825.733, 0374/825.713, respectiv centrala CAS Vâlcea 0250/738.035 sau 0250/734.221, interior 145, 147, 160.
Solicitările persoanelor juridice privind recuperarea indemnizațiilor pentru concedii medicale pot fi transmise și prin intermediul serviciilor poștale.
Date furnizate de reprezentanții CAS Vâlcea