Răban și Dinescu, contra căderii Guvernului Ponta


Demisia lui Ponta reprezintă un subiect dezbătut intens și de că­tre pensionarii vâlceni. Preșe­din­tele Casei de Ajutor Reciproc a Pen­sio­na­rilor din Râmnicu Vâlcea, Gri­gore Răban (foto sus) și șe­ful Uniunii Generale a Pensiona­ri­lor din Ro­mânia, filiala județeană, Gheorghe Dinescu (foto jos), și-au exprimat punc­tele de vedere pri­vind măsu­rile ce se iau pentru de­misia lui Pon­ta, respectiv demite­­rea Guver­nului.
Gheorghe Dinescu, președinte UGPR, filiala Vâlcea: „Cred că se vrea o lovitură de stat. Vedem că s-a întocmit un dosar cu acțiuni să­vârșite în perioada 2007 – 2008 și s-a ținut în sertar până-n 2015, când s-a cerut insistent de omul nr. 1 în țară demiterea Guvernului. Re­pet, din punctul meu de vedere este o tentativă de lovitură de stat. De ce dacă organele în drept au cunoscut faptele pentru care-l incriminează nu le-au făcut cunoscute în alegeri, nu ne-au înștiințat? Cei care cer de­misia lui Ponta nu au nimic cu popo­rul român; sunt străini de necazurile țării. Când au văzut că Ponta în­cear­că să se aplece către suferin­țele poporului, să amelioreze din ele, s-au și năpustit asupra lui. Nu se gândesc că sănătatea este la pământ, iar o parte din țară cuprin­să de o secetă cumplită. Sunt pro­ble­me la care toți trebuie să punem umărul, nu să cerem demisia îna­in­te cu un an de alegeri. E dureros că președintele țării, pe care mulți l-au ales, iese și spune că vrea un Gu­vern sănătos. Guvernul e al Româ­niei, al românilor, nu al lui Jo­ha­nnis”.
Grigore Răban, președinte CAR Pensionari Râmnicu Vâlcea: „Ini­­țiatorii (Opoziția) nu urmăresc, prin măsurile întreprinse pentru sus­­­pendarea lui Ponta, respectiv înlo­­cuirea Guvernului, continuarea luptei anticorupție, ci protejarea în conti­nuare a coruptibililor băsiști, pre­­cum și liberali. Multă lume spu­ne că regi­mul care a dăinuit zece ani va fi înlo­cuit de un alt regim mult mai îmbu­nătățit, botezat Regimul Johannis, dar n-a fost așa. E ace­lași regim, mult mai înrăit, care se ba­zează pe experimentele regi­mu­lui Băsescu, care urăște cu în­ver­șunare stoparea îmbunătățirilor adu­se vieții pensio­narilor, sănătății, refacerii agriculturii etc. Sunt împo­triva acestor măsuri, intenții ireali­za­bile promovate de către această Opo­ziție falsă care nu ține cu popu­lația țării. Recomanda­rea mea ar fi ca aceștia să își procure o busolă constructivă pentru binele națiunii, așa cum se practică de către actua­la guvernare care a adus România pe locul I în rândul celor 28 de state europene privind creșterea econo­mică”.