Puiu Haşotti, Ministrul Culturii, s-a întâlnit cu directorii de Direcţii din ţară


Directorii Direcţiilor Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional s-au întâl­nit joi, 12 iulie, cu domnul Puiu Haşotti, Mi­nistrul Culturii şi Patrimoniului Naţio­nal, la sediul ministerului. La discuţii au mai participat Sergiu Nistor, ministru secretar de stat, Ioana Mihaela Kaitor, se­cretar general, Luminiţa Constantin, se­cretar general adjunct, Liviu Jicman, director de cabinet al ministrului şi Mircea Angelescu, consilier.

Prioritatea domnului ministru Puiu Haşotti este conservarea patrimoniului cul­tu­ral identitar şi o atenţie deosebită acordată siturilor arheologice şi zonelor protejate. Au fost identificate problemele generale cu care se confruntă toate ins­ti­tuţiile ministerului, precum şi cele spe­ci­fice, acute, care există la nivelul fie­cărui judeţ.

Dintre problemele ridicate de direc­tori s-au desprins câteva mai importante: lipsa de personal şi, în special, lipsa personalului de specialitate, lacunele în legislaţia care reglementează situaţia patrimoniului cult­u­ral, relaţia deficitară şi, uneori, chiar tensio­nată cu autorităţile locale şi proprietarii de monumente, finaţarea unor şantiere de con­servare-restaurare, nevoia de consultare a direcţiilor în alcătuirea Planului Naţional de Restaurare şi o mai bună informare asupra lucrărilor care se derulează la monumentele istorice, propuneri legisla­tive pentru impli­carea direcţiilor privind patrimoniul imaterial, acordarea de finanţare pentru monumentele aflate în stare de colaps, autorizarea, de către minister, a firmelor care lucrează la monumentele istorice, circulaţia eliberă­rii autorizaţiilor, simplificarea procesului de elaborare a obligaţiilor de folosinţă, radierea din Lista Monumentelor Istorice a obiecti­ve­lor care nu mai există, starea de incompa­ti­bi­litate a unor membri din comisiile monu­men­telor etc. Domnul ministru Puiu Haşotti a infirmat zvonurile care acreditează trans­for­marea Direcţii­­­lor, în perioada imediat ur­mă­toare, în Inspectorate de Patrimoniu sau Direcţii Regionale, deşi aceste propuneri au fost vehiculate în mai multe rânduri. A fost stabilită o nouă întâlnire în luna sep­tembrie.

„Întâlnirea cu domnul ministru a prilejuit un util şi consistent schimb de informaţii şi sugestii atât între repre­zen­­­tan­ţii din teritoriu şi conducerea Ministe­rului, cât şi un schimb de experienţă în­tre judeţe. Cu această ocazie s-au dis­cu­tat problemele cu care ne confruntăm în aplicarea legislaţiei şi a fost pusă la punct o gândire unitară pentru buna des­făşurare a atribuţiilor acestor instituţii, centrate exclusiv pe activităţi privind pro­tejarea, conservarea şi promovarea patri­mo­nului cultural naţional. Domnul ministru a apreciat faptul că mulţi dintre directorii din ţară sunt oameni cu multă vechime şi exeperienţă în acest dome­niu destul de complex. S-a pus în dis­cuţie definitivarea noului Cod al Patrimo­niului, menit să elimine lacunele şi supra­punerile din legisla­ţia actuală. Proiectul noului Cod este finali­zat şi va fi în curând transmis tuturor institu­ţiilor interesate pentru observaţii şi amenda­men­te, precum şi proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii 422 din 2001 privind protejarea monumen­­telor isto­rice”, a spus Florin Epure, di­rec­tor executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Vâlcea.