Proiect finanțat în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma IKONOS SRL


Societatea IKONOS SRL, in calitate de beneficiar, a început in 07.01.2021, implementarea proiectului cu titlul „Masura 2 ”, inscris in cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 si a contractului de finantare M2-431 din 23-12-2020, numar RUE 431 incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului CRAIOVA.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: sprijinirea activitatii Societatii IKONOS SRL sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM.
Rezultate așteptate/finale în urma implementării proiectului:

  • menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni
  • menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului:  178.388,115 Lei, din care:
Valoare grant: 155.120,10 Lei
Valoare cofinanțare : 23.268,015 Lei
Durată proiect: pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare, respectiv 03.01.2022.
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.
Date de contact beneficiar: CALIN-ION BALINTESCU
Adresă sediu social: România, județul Vâlcea, localitatea Olteni, comuna Bujoreni, nr. 45 A.
Telefon: 0744701207, E-mail: ikonosproiect@gmail.com
Web-site: cofetaria-oana.ro