Pridvor vâlcean


• zilele culturii vâlcene la Sibiu

Sâmbătă 2 şi duminică 3 iulie, Muzeul în aer liber din pădurea Dum­brava a găzduit cea de-a VI-a ediţie a tradiţionalei manifestări „Zi­lele culturii vâlcene la Sibiu”, desfăşurată sub genericul „Pridvor vâlcean”, în or­­ga­nizarea Consiliului judeţean Vâl­cea, Centrul judeţean pentru con­ser­varea şi promovarea culturii tradi­ţio­nale Vâlcea, Mănăstirea Cozia şi Com­plexul muzeal Astra Sibiu. Ve­cinii din sud au adus la Sibiu tot ce au mai frumos din etosul plaiurilor vâlcene, reuşind să atragă un număr mare de sibieni şi turişti iubitori ai ar­tei populare. Şi actuala ediţie, con­form tradiţiei, a debutat sâmbătă 2 iulie la ora 11 cu deschiderea Târ­gu­lui meşterilor populari vâlceni, renu­miţi în arta ceramicii, a lemnului, a cu­sutului, a ţesutului, a picturii icoa­­nei, confecţionării de jucării, po­doa­be, păpuşi, instrumente muzi­cale şi me­talo-plastice, expunându-şi pro­du­­sele peste 30 de meşteri populari vâlceni.

Duminică, 3 iulie, cea de-a doua zi a manifestării, a debutat cu o slujbă religioasă la Biserica din Bezdead din Complexul muzeal în aer liber, oficiată de preotul paroh Rareş Sbera, împreună cu un sobor de preoţi şi fraţi monahi de la Sfânta Mănăstire Cozia. De la ora 12.30 la 15.30, în faţa bisericii, au evoluat 7 ansambluri folclorice ale elevilor din 7 şcoli vâlcene cu clasele I-VIII, din comunele Amărăşti, Suteşti, Pes­cea­na, Copăceni, Tetoiu, Mădulari şi an­sam­blul folcloric „Mireasma zorilor” al Bisericii parohiale Nemoiu, co­mu­na Amărăşti, o premieră a acestei manifestări culturale desfăşurate la Sibiu. Copiii au făcut dovada, din plin, că sunt adevăraţii mesageri ai cul­turii vâlcene şi viitorii artişti po­pu­lari de marcă.

De la orele 17.00 la 20.00, pe sce­na în aer liber de pe lac, s-a des­făşurat un spectacol artistic maraton susţinut de 6 ansambluri folclorice, în care iubitorii muzicii, cântecului, jocului şi portului popular vâlcean au fost încântaţi de diversitatea reper­to­rială şi valenţele artistice interpreta­tive. Astfel, în faţa spectatorilor au evo­luat ansamblurile folclorice: for­maţia de căluşari a Căminului cultu­ral din Fârtăţeşti, „Moştenitorii” al Căminului cultural Pietrari, „Nedeiţa” al Căminului cultural Tomşani, „Brâu­leţul” al Căminului cultural Bărbă­teşti, „Domniţele” al Căminului cultu­ral Costeşti şi „Cununiţa Munţilor” al Căminului cultural Vaideeni, care a încheiat programul „Pridvor vâlcean” în cadrul celei de-a VI-a ediţii „Zilele culturii vâlcene la Sibiu”, manifestare care a încântat spectatorii atât prin bogăţia programului etno-cultural prezentat, cât şi prin arta interpre­ta­tivă autentică şi ţinuta vestimentară. Toate laolaltă s-au constituit într-un inedit moment de promovare a valo­rilor culturale, a tradiţiilor şi obiceiu­rilor folclorice specifice zonei din bogatul potenţial etno-folcloric al în­tregii Oltenii. Finala acestei manifes­tări s-a încheiat cu invitaţia, devenită tradiţie, „La revedere, Sibiu 2012”, fra­ză care a răzbătut în sufletele şi în decorul mirific al muzeului din Pădurea Dumbrava.