Prezentarea revistei „Rotonda valahă” – eveniment la Gaudeamus


La Târgul de Carte Gaudeamus va fi lansată ediția cu numărul 7 al revistei „ROTONDA VALAHĂ” – publicație de Literatură, Artă și Civilizație, care apare din martie 2016. Revista  poartă girul Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România și Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea” și este deschisă oricărui creator din țară și de peste hotare. Au publicat până acum în revistă scriitori din toate regiunile țării, din Basarabia, Franța, Ungaria, Spania, Italia, Ucraina, Belarus, Turcia, Canada. Revista se adresează cititorilor de poezie, dramaturgie și proză, iubitorilor de istorie și critică literară, de arte vizuale. Urmăreşte să prezinte informaţii cu privire la activitatea editorială, cultural-științifică, precum şi promovarea bunelor practici din aceste domenii.
Chiar de la fondare, conducerea redacției – Acad. D. R. Popescu (Director onorific), Nicolae Dan Fruntelată, Eliza Roha, Lia-Maria Andreiță și Nicolae Georgescu (Seniori editori), Ioan Barbu (Director), Ion Andreiță (Redactor șef), Emil Pădurețu (Secretar general de redacție) – și-a propus ca revista să apară de patru ori pe an (trimestrial), în format A4, în circa 300 de pagini fiecare ediție. Tirajul mediu: 120 de exemplare/apariţie în format tipărit și 3.500 – 4.000 în format electronic.
Aria de interes a revistei „Rotonda valahă” cuprinde toate marile orașe ale României, teritoriile din afara țării cu populație românească, diaspora, pentru o bună cooperare internaţională, prin: opinii, realizări literare și din artă, evenimente etc.
Din punct de vedere tematic, creațiile literare, traducerile, articolele despre istoria patriei (Un secol de la Marea Unire), recenziile, tradițiile au ponderea cea mai mare, urmate de cele care prezintă experiența inovativă și realizările operatorilor de servicii de cultură și artă. Printre principalele teme abordate în Revista Rotonda valahă nr. 7, amintim: Premiul Nobel 2017, Ziua Limbii Române, Festivalul Cultural Poesis Satu Mare, ediția a XXVI-a, Lirica de după gratii, Români cu care ne mândrim, Apostolul genial al muzicii – George Enescu, Manifestări culturale românești de excepție în Spania, Kilometrul zero al Drumului Mătăsii, Zilele revistei Curtea de la Argeș ș.a. În cele șapte ediții ale revistei au semnat nume sonore din cultura română: ÎPS Dr. Varsanufie, Acad. Ioan Aurel Pop, Nicolae Georgescu, Paula Romanescu, Passionaria Stoicescu, Eliza Roha, Nicolae Dan Fruntelată, Lia-Maria Andreiță, Ion Andreiță, Vasile Szolga, Florentin Popescu, Iuliana Paloda-Popescu, Ion Drăghici, Victoria Milescu, Mihai Antonescu, Emilia Dănescu, Aureliu Goci, Gabriela Banu, Ion C. Ștefan, Marian Nencescu, George Theodor Popescu, Corneliu Irod, Mihai Hafia Traista, Doru Moțoc, Ion Predescu, Filoteea Barbu Stoian, Ioan Radu Văcărescu, Ioan Barbu, Ilie Gorjan, George Terziu, Ioan C. Popa, Nicolae Radu, Felix Sima, Mihaela Aionesei, Romanița Ștențel, Ioan Lăcătușu, Ion Nete și mulți alții. Au ilustrat revistele pictori de seamă: Tudor Meiloiu, Radu Adrian, Eugenia Enescu, Dalia Bialcovski, Gina Weisskoph, Nicolae Sava. Cea mai recentă ediție este ilustrată de cunoscuta pictoriță Irina Sava, din București.
Cum s-a scris și în ediția de început a revistei, membrii colectivului redacțional nu-și vor trăda credința în cultura română și în istoria noastră, vorba lui Labiș, dragostea pentru cititori, care țin pe oasele lor și pe speranța lor umbra fragilă a Patriei.