Premiul „Cartea anului” pentru o apariţie de excepţie la Editura „Antim Ivireanul” Romanul „Memoria trestiei” de Mihai Antonescu


La Drobeta Turnu Severin, între 9-11 octombrie 2015, s-a desfăşurat Festivalul European de Literatură „Sensul iubirii”, ediţia a XVII-a.
Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul Judeţean Me­he­dinţi şi Centrul Cultural „Nichita Stănescu”. Parteneri: Asociaţia Craiova Capitală Europeană a Culturii 2021, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Oltenia şi Societatea Scriitorilor Danubieni. Invitaţi: scriitori din România, Serbia, Spania, Germania.
Casa Tineretului a fost gazda primei zile a festivalului, vineri, 9 octombrie. După deschiderea ofi­cială, în prezenţa doamnei Emilia Mihăilescu, manager Centrul Cultu­ral „Nichita Stănescu”, au fost în­mâ­nate premiile Festivalului, preşedintele juriului fiind prof. univ. dr. Nicolae Oprea, preşedintele filialei Piteşti a Uniunii Scriitorilor din România. Din juriu au făcut parte Ileana Roman şi Florian Copcea, ambii poeţi din Drobeta Turnu Severin.
Printre cei premiaţi s-a numă­rat şi scriitorul Mihai Antonescu, care a primit Premiul „Cartea anului” pentru romanul „Memo­ria trestiei”, apărut în luna sep­tembrie 2015 la Editura „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, director editură Ioan Barbu.
Au urmat lansări/prezentări de carte în lanţ: „Americana” (roman de Elena Santamaria, Spania), „The Windoors, The Mob & The Artist, Adam & Eve, Neanderthal Stylin” (teatru de Eugen Cojocaru, Germa­nia), „Adevăruri bandajate” (versuri de Ioan Baba, Serbia), „Fereastra cu oglindă” (de Nedeljko Terzic, Ser­bia), „Memoria trestiei” (roman de Mihai Antonescu, Bucu­reşti), „Plim­ba­re cu şobolani” (ro­man de Daniel Dăianu, Alba Iulia), „Sâmbătă, duminică şi alte sin­gurătăţi” (proză-antologie de Du­mi­tru Augustin Doman, Piteşti), „Da­nu­bio” (versuri de Carmen Bulzan, Bu­cureşti), „Ano­timpuri morgane” (poe­zii de Titu Dinuţ, Mehedinţi), „Pluralul majes­tă­ţii” (poezii de Mihai Octavian Ioana, Drobeta Turnu Se­verin), „Aripi şi între aripi-Borges” (poeme de Flo­ri­an Copcea, Drobeta Turnu Severin), „Gură la deal” (poeme de Ileana Roman, Drobeta Turnu Severin).
Defileul Dunării a fost obiec­tivul din dimineaţa celei de a doua zile a festivalului, sâmbătă, 10 octombrie. Iar Castelul Artelor a fost gazda momentelor din după amiaza aceleeaşi zile. Din program: Prezentare expoziţie de cărţi ale scriitorilor prezenţi; Recital „Clar de inimă” după versurile poetului Ni­chita Stănescu, recital al Compa­niei „Atmosphère”; Colocviul „Lite­ra­­tura română cu paşaport euro­pean”.
Cetatea Severinului a fost vi­zitată în a treia zi de festival, du­minică, 11 octombrie. Apoi la Cafe­neaua Ada-Kaleh s-a servit renu­mita cafea la ibric, înainte de plecare.
S-a mai încheiat încă o ediţie a Festivalului „Sensul iubirii”, un festival cu tradiţie, care a confirmat, o dată în plus, faptul că în România se face literatură de bună calitate.
Emilia Dănescu