Poate de data asta e cu noroc: Velcu Istocescu reia licitația pentru buldoexcavator


Edilul comu­nei Stroești, Tudor Velcu Istocescu, speră ca, anul acesta, să poată achiziționa un buldoexcavator, documentația fiind revizuită și depusă pe SEAP. Autori­tățile locale au încercat încă de anul trecut să facă rost de utilaj, fi­nan­țarea fiind asigurată prin GAL Microre­giunea Horezu, numai că au intervenit proble­me cu licitația. Recent, potrivit declarației primarului Tudor Velcu Istocescu a fost refăcut caietul de sarcini, proiectul a primit aprobarea specialiștilor de la Craiova, documentația fiind depusă pe SEAP. Întreaga investiție se ridică la 75.000 euro.

Posting....