Platformă digitală pentru handicapați


• dosarele persoanelor cu dizabilități vor putea fi înregistrate și urmărite online printr-o platformă națională centralizată, dezvoltată cu fonduri europene
Recent, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sistemului Național de Management privind Dizabilitatea”. Proiectul urmărește dezvoltarea și implementarea unei platforme naționale centralizate, pentru colectarea, stocarea și distribuirea informațiilor referitoare la cazurile persoanelor cu handicap (adulți și copii cu certificate de încadrare în grad și tip de handicap sau care sunt la prima evaluare privind obținerea certificatului) către autoritățile publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali.
Noul sistem informatic de management de cazuri va permite utilizatorilor înre­gis­traţi din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul dizabili­tății să creeze și să gestio­neze dosarele persoanelor adulte și a copiilor cu dizabili­tăți, să urmărească, în mod centralizat, capacitățile de la nivelul centrelor rezidențiale și nerezidențiale de protecție socială și să permită utiliza­to­rilor înregis­traţi din cadrul ANPD să aibă acces mult mai rapid la informațiile înregis­trate în noul sistem informatic de la nivelul direcțiilor generale de asistență social și protecția copilului.
De asemenea, Sistemul National de Management al Cazurilor pentru Persoanele cu Dizabilitati („SNMD”) se va integra cu sisteme existente la nivelul altor instituții (CNPAS, Trezorerie, Poștă, bănci, primării) și va fi dezvoltat ținând cont de prevederile legislative în vigoare și de procesele și procedurile existente la nivelul structurilor locale (DGASPC) și centrale (ANPD).
Proiectul va fi implementat la nivelul celor 41 de DGASPC-uri județene, 6 DGASPC-uri ale sectoarelor Bucureștiului si la nivelul ANPD. Nodul central se va instala la STS si va fi adminis­trat de ANPD. Valoarea totală a proiectului este de 45.042.464,00 lei, iar perioa­da de implementare este de 24 de luni.