Peste o mie de produse tradiţionale, atestate oficial


piata_centruPotrivit unui comunicat oficial de presă, Ministerul Agriculturii a atestat, anul trecut, 1.050 de pro­duse tradiţionale, de 3,7 ori mai multe faţă de anul anterior, şi a înre­gistrat 190 de operatori econo­mici tradiţionali. Principale categorii atestate anul trecut sunt cele din carne şi produse din carne, lapte şi produse din lapte, produsele de pa­nificaţie, miere, băuturi, legume – fructe, peşte şi produse din peşte.

Totodată, în perioada 2005 – 2011 au fost atestate 3.853 de pro­duse alimentare tradiţionale. Din totalul de 3.850 de produse tradi­ţionale atestate şi înregistrate la ni­vel naţional, ponderea cea mai mare o reprezintă produsele lac­tate (1.360), urmată de produsele din carne (1.059).