Peste 460.000 lei amenzi pentru munca la negru


176 de sancţiuni au fost acordate de inspectorii muncii vâlceni, luna trecută, în urma efectuării a 121 de controale. Valoarea amenzilor s-a ridicat la 360.000 lei.

În timpul controalelor au fost identificate 38 persoane care lucrau fără forme legale de muncă dintre care 16 femei, aplicându-se sancţiuni în valoare de 467.000 lei  şi s-a dispus încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă la persoanele respective.A fost înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Vâlcea un dosar pentru cerce­tare penală a unui   angajator, pentru primirea la muncă a unui număr mai mare de cinci persoane, fără întoc­mi­rea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă (20 persoane în domeniul construcţiilor).  Tot în această perioadă la ITM Vâlcea au fost înregistrate 52 sesizări, toate acestea au fost soluţionate, în termen. Menţionam ca acestea au făcut referire la obligaţii legale neîndeplinite de angajatori cu privire la încheierea, executarea, modifi­ca­rea, suspendarea contractelor individuale de munca, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea de câtre angajator a repausului săptămânal etc.