Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 septembrie 2021

Personalitate a Bisericii Ortodoxe Române din America de Nord, la Râmnicu Vâlcea


prezidiuPărintele profesor dr. Cezar Va­si­liu, din Montreal – Canada, a întâm­pinat pu­blicul cititor avizat din Rm. Vâlcea (mier­curi, după-amiază, în sala mare a Biblio­tecii Județene „Antim Ivireanul”) cu al șa­selea volum al său – „Literatura creș­tină medievală, bizantină și apuseană 749-1453” – în care regăsim roadele cercetărilor sale în domeniul istoriei bisericești din anii uceniciei, ca dascăl universitar la Institutul Teologic din București (1979 – 1982). De altfel, cartea este dedicată foștilor săi studenți din acel timp.

Părintele-cercetător, cum s-a su­bli­­niat în cadrul întrunirii de care am amintit, „deține știința evidențierii și pro­tejării proprietății intelectuale, căci această lucrare este o restituție pro­prie a unui travaliu academic anterior și dovedește că autorul își respectă efortul depus și îl supune, cu ones­ti­tate, evaluării publicului cititor intere­­sat și inițiat.”

A fost o reîntâlnire (părintele profesor a lansat, cu ani în urmă, alte trei cărți ale sale la Rm. Vâlcea) mar­­cată de eleganță și distincție, condusă cu strălucirea de moderator dovedită în ani de prof. Sanda Augustina Cons­tantinescu, directoarea acestei mult apre­­ciate Case a Cărții din „Cetatea Tipo­gra­fi­lor”, cum numea Nico­lae Ior­ga Râmni­­cul nostru.

Din partea ÎPS Arhiepiscop Ghera­sim, invitatul serii, ca toți cei prezenți, au primit un cald salut de bine­cuvântare transmis prin Pr. Constantin Cîrstea, consilier cultural.

Apoi, invitatul ziarului „Curierul de Vâlcea”, preotul prof. univ. dr.  Cezar Va­­siliu a încântat pe cei prezenți cu prelegerea sa despre perioada de aur a literaturii patristice, cu exemple practice – Sfinții Vasile cel Mare, Gri­gorie de Na­­zianz și Ioan Gură de Aur –, făcând o ingenioasă legătură cu alte numeroase exemple din panoplia sfin­ților români, vorbind, în continuare, despre „Sfinți și sfințenie”.

Folosindu-se de prilej, scriitorul Ioan Barbu a amintit celor prezenți că în 15 iunie, cu 122 de ani în urmă, a trecut în eternitate Poetul Național al Românilor, Mihai Eminescu. A dat citi­re unor versuri pe care le-a primit de la un alt român din Montreal, poetul Geor­ge Filip, și el cunoscut publicului vâlcean:

George Filip

MORTUA EST…

an de an, în fiecare vară,

printre flori albastre şi fiori,

iar vine MIHAI la noi să moară,

că şi sfinţii se mor –  uneori

nici doi poli de ani n-a strâns în tească,

doar nişte pruncie – prin zăvoi,

nicio nuntă mare – românească,

n-a tocmit poetul pe la noi.

anii lui cu iz de menestrele

au trecut… cum stelele se sting;

candela şi visele rebele

i-au veghiat nesomnul – de paing.

s-a făcut Luceafăr, să ne spună

taina fericirii de-a iubi.

versul lui hamletian răsună

pest timp: to by or not to by…

nu i-au dat odihnă vârcolacii.

epoca nătângă nu l-a vrut.

El a tras în plug cu toţi săracii

şi acele cnuturi l-au durut.

dar visa istoria… istorii

pe papirus măiestrit  a scris,

Doina lui –  şi Ţara lui de glorii

au dumnezeiri de paraclis.

a murit acasă –  sau oriunde.

prin pădurea vieţii poate-i viu.

taina lui prin taine şi-o ascunde,

totuşi:  a plecat  prea timpuriu.

nouă ne-au rămas o frunte lată,

umerii şi ochii lui adânci

şi înţelepciunea lui sculptată

pe-ale nemuriiri dure stânci.

la mormânt îi ducem pâine caldă

şi-un ulcior, cu vin de Botoşani.

muzele în Lacul lui se scaldă

când pleznesc harbuzii prin tufani.

mi-a rostit poetul o silabă

despre o legendă dintr-o stea,

apoi gândul şi l-a şters în grabă:

ce vă pasă, oameni buni, de ea?

nu se cade să-l trezim din vise.

azi, MIHAI, este un prinţ celest.

mai grăieşte doar prin manuscrise

că aevea-i dus… mortua est…

În continuare, Ioan Barbu a făcut portretul preotului profesor Cezar Va­siliu, personalitate din elita cărturarilor Ortodoxiei românești de pe continentul nord-american (și nu numai!), subli­­niind că volumul său „Literatura creș­­tină medievală, bizantină și apuseană 749-1453” este prefațat de un ilustru profesor canadian, Prof. dr. Jacques Bouchard, directorul Centrului de Studii Neo-Elenice a Univerrsității din Montreal, care vorbește fluent limba română, scriind despre carte în cu­­vin­te de aleasă înțelepciune și adâncă simțire: „Publicul cititor va fi cu sigu­­ran­ță recunoscător față de Prof. Va­­siliu, care i-a oferit o vedere de an­­sam­blu asupra celor două tradiții, greacă și latină, care au creat spiritualitatea și gândirea intelectualilor români.”

Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, care a făcut o largă prezentare a cărții, a remarcat cunoașterea în detaliu de către autor a literaturii patristice din perioada medievală a creștinismului, a culturii și spiritualității epocilor cuprin­se în studiu. A remarcat, totodată, bogata bibliografie folosită de autor, cu titluri consacrate și autori de primă mărime.

Întrunirea cu o carte-eveniment, „Literatura creștină medievală, bizan­tină și apuseană 749-1453”, s-a înche­­iat cu propunerea directoarei Bibliotecii Județene, primită cu aplauze, de a se organiza o acțiune de colectare de fonduri pentru construcția unei biserici ortodoxe a românilor din Montreal, cu hramul „Sf. Nicolae”, unde preot paroh este părintele profesor Cezar Vasiliu.  Vâlcenii, de fapt, se alătură unei mai vechi inițiative a românilor din Mon­treal și din toată Arhiepiscopia de la Vatra Românească, care au colectat deja peste 205.000 de dolari.

Nutresc speranța că, și de această dată, cartea bună și-a găsit locaș în sufletele celor prezenți, care, în aceste timpuri de grele nevoi, și-au aflat echilibrul în dreapta credință.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized