Pentru lipsa protecției cetățenilor români care lucrează „în-afară”, Amendă de 5.000 lei dată de ITM Vâlcea


În urma controlului a patru agenți de ocupare a forței de muncă, inspectorii muncii vâlceni au dat o amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art.8, lit.d din legea 156/2000 republicată. Este vorba despre încălcarea articolului care prevede încheierea cu persoane juridice, persoane fizice, organizații patronale din străinătate, după caz, a contractelor ce conțin oferte ferme de locuri de muncă. De asemenea, s-a mai înregistrat o neconformitate pentru care s-a dispus măsura intrării în legalitate.
Acțiunea face parte din cadrul Campaniei naționale de verificare a modului în care agenții de ocupare a forței de muncă respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate.
Obiectivele campaniei au fost: identificarea cazurilor în care agenţii de ocupare a forţei de muncă nu respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, republicată şi ale HG nr. 385/2001, modificată şi completată; creşterea gradului de conştientizare a agenţilor de ocupare a forţei de muncă faţă de obligativitatea respectării prevederilor legale; diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către agenţii de ocupare a forţei de muncă a prevederilor legale menţionate.