Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

24 septembrie 2021

Parlamentul European… în direct la Biblioteca Judeţeană Vâlcea


Aşa cum vă anunţam în numărul tre­cut, revenim cu amănunte des­pre Sesiunea lunii în curs a Parla­men­tului European, care se trans­mi­te în direct, în perioada  8-10 mar­tie 2011, în holul central al Biblio­tecii Judeţene Vâlcea. Actuala sesiune are, în proiectul ordinei de zi, următoarele subiecte:
Criza din Libia, procesul de pace din Orientul Mijlociu și Con­siliul pentru drepturile omului – Ultimele evoluţii din vecinătatea de sud a UE și mai ales din Libia, inclu­siv suspendarea sa recentă din Con­siliul ONU pentru drepturile omu­lui, și stadiul negocierilor din Orientul Mijlociu se vor afla în cen­trul atenţiei deputaţilor miercuri, în cadrul dezbaterii cu Înaltul Repre­zen­tant C. Ashton.
Deputaţii adoptă rapoartele privitoare la Turcia și Muntene­gru – Parlamentul va dezbate și va adopta două rezoluţii care evaluea­ză progresele înregistrate de cele două ţări pe parcursul european. Propunerea de rezoluţie referitoare la Turcia atrage atenţia asupra situaţiei drepturilor omului, iar cea privitoare la Muntenegru salută statutul de stat candidat, în ciuda preocupărilor deputaţilor legate de corupţie și crimă organizată.
Strategia UE pentru romi: prio­rităţile Parlamentului Euro­pean – Cele 10-12 milioane de per­soane de origine romă din Europa au nevoie de măsuri la nivelul UE menite să promoveze integrarea lor socială, culturală şi economică, po­trivit unui proiect de rezoluţie al co­misiei parlamentare pentru libertăţi civile, care încearcă să influenţeze strategia viitoare a Comisiei euro­pe­ne privind incluziunea romilor.
PE va dezbate modificarea tra­tatului pentru crearea meca­nis­mului de stabilitate – Deputaţii vor dezbate propunerea Consiliului European de a aduce o modificare minoră tratatului, care să permită crearea mecanismului de stabilitate pentru zona euro. Votul este prevă­zut pentru sesiunea plenară de la Bruxelles din 23-24 martie.
100 de ani pentru drepturile femeii: reprezentare egală și să­ră­cia încă problematice – Pentru mar­carea aniversării a 100 de ani de la crearea Zilei Internaţionale a Fe­meii, Parlamentul va dezbate și va supune votului, marţi, două rezoluţii propuse de Comisia pentru dreptu­rile femeii, una referitoare la provocările egalităţii de gen și alta privind reducerea sărăciei femeilor.
Iran: noi sancţiuni din cauza încălcării drepturilor omului?  Relaţiile UE-Iran – inclusiv potenţia­le sancţiuni – ar trebui să se con­centreze nu doar asupra dosarului nuclear, dar și asupra abuzurilor în ceea ce privește respectarea drep­tu­rilor omului după alegerile prezi­den­ţiale din 2009. Deputaţii con­damnă în mod ferm executarea în ianuarie 2011 a iraniano-olandezei Zahra Bahrami.
Deputaţii discută priorităţile pentru bugetul 2012 – Deputaţii eu­ropeni vor discuta despre buge­tul Parlamentului pentru 2012 şi vor adopta o rezoluţia aferentă marţi. Prin­tre priorităţi deputaţii vor subli­nia necesitatea de a asigura o mun­­că de înaltă calitate legislativă, pen­tru a reduce costurile şi impac­tul asu­pra mediului, precum şi men­ţi­­ne­rea creșterii sub limita inflaţiei.
Sesiune solemnă cu preșe­dintele Ungariei Pál Schmitt – Președintele Ungariei, Pál Schmitt, va susţine un discurs în faţa ple­nului Parlamentului European mier­curi, 9 martie, în contextul deţinerii de către Ungaria a președinţiei UE.
Criza economică ar putea mări inegalităţile în materie de sănătate în UE.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized