Ordinară cu 23 de puncte la Primăria Râmnicu Vâlcea


Vineri, 27 septembrie, de la ora 13.00, consilierii municipali sunt așteptați în sala de ședințe a Primăriei Râmnicului. Aleșii locuitorilor din municipiu vor avea de dezbătut și votat numeroase proiecte, ordinea de zi a ședinței ordinare aferentă lunii septembrie având 23 de puncte.
În rândurile de mai jos, vă prezentăm desfășurătorul ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU ”Construire bloc de locuințe D+P+4E, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr. 101 F”, beneficiar S.C. Aldi Premier SRL.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.10.2019.
3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2019 referitoare la aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.10.2019.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Rm. Vâlcea.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2019.
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2019.
8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2019.
9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal „Ariel” pentru anul 2019.
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu”.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unui număr de 3 consilieri locali la Hramul Orașului Chișinău – Republica Moldova.
12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului „Decembrie Magic” în municipiul Râmnicu Vâlcea.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului „eStrada Food Festival, Wine &Street Food Edition”, 11-13.10.2019.
14.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren cu destinația de drum public.
15.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului, a unui imobil teren.
16.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației imobilului apartament nr. 42, situat în Bdul Pandurilor, blocul A7, sc. B.
17.Proiect de hotărâre privind completarea anexei 8 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local nr. 28077/20.09.2010.
18.Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri din patrimoniul Direcției de Asistență Socială Râmnicu Vâlcea către alte instituții.
19.Proiect de hotărâre privind colaborarea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Federația Română de Pescuit Sportiv în vederea organizării Campionatului Național de Pescuit Sportiv, probele pescuit sportiv staționar și pescuit la feeder.
20.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.
21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2019/2020.
22.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din Râmnicu Vâlcea.
23.Întrebări, interpelări și răspunsuri.