Oltchim continuă procesul împotriva reprezentanţilor PCC SE


În urma deciziei Judecătoriei Râmnicu Vâlcea din data de 31.03.2011 de a respinge plângerea înaintată de către SC Oltchim SA împotriva unei rezoluţii a Parchetului de neîncepere a urmăririi penale în cazul a doi foşti membri ai Consiliului de Administraţie a Combinatului Oltchim, domnul Waldemar Preussner şi domnul Wojciech Zaremba, SC Oltchim SA face următoarele precizări:

Deşi în data de 31 Martie 2011 Judecătoria Râmnicu Vâlcea a respins plângerea formulată de Oltchim împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale faţă de Waldemar Preussner şi Wojcieh Zaremba cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunii prevăzute de art. 12, lit. b din Legea nr. 78/2000, procesul intentat celor doi foşti membri ai CA a Oltchim va continua printr-o speţă de drept civil.

Astfel, SC Oltchim SA va continua cercetările în ceea ce-i priveşte pe reprezentanţii PCC SE, Waldemar Preussner şi Wojcieh Zaremba, sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 5 din Legea nr.11/1991 privind concurenţa neloială, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 298/2001, precum şi sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 271, alin. 1, din Legea nr.31/1990 privind societăţile comer­ciale, cu modificările şi completările ulterioare.

SC Oltchim SA consideră că întreaga strategie şi activitate a PCC SE din ultimii ani a fost orientată în mod special spre deprecierea financiară a societăţii în relaţia cu potenţialii investitori, spre slăbirea Oltchim ca mare producător pe piaţa produselor petrochimice şi deschiderea de permanente procese şi conflicte în vederea scăderii încrederii partenerilor de afaceri şi, în final, alungarea oricăror potenţiali concurenţi la privatizarea combinatului Oltchim.

Până în acest moment, atât autorităţile locale, cât şi cele naţionale, au făcut eforturi susţinute pentru a creşte activitatea combinatului Oltchim, pentru a-l menţine în viaţă şi pentru a asigura mii de locuri de muncă. De aceea, ar fi regretabil ca aceste eforturi să nu fie fructificate la maximum în beneficiul României şi al cetăţenilor săi. Din acest punct de vedere, Oltchim va fi neobosit în a-şi susţine interesele în faţa unor acţionari minoritari cel puţin neconstructivi şi speră ca justiţia să facă lumină în acest caz.

Toată acţiunea în instanţă a SC Oltchim SA se face ca urmare a Hotărârilor AGA nr. 26 şi 27 din data de 09 octombrie 2009.

Posting....