OBȘTEA FRAȚILOR TĂRĂȘTI – ANUNȚ ADUNARE GENERALĂ A MOȘNENILOR


Obștea Fraților Tărăști convoacă Adunarea Generală a Moșnenilor, în data de 30.01.2022, ora 12.00, la sediul obștii, din Voineasa, str. Grotului, nr. 4, județul Vâlcea.
Ordinea de zi:
Prezentarea dării de seamă pe anul 2021; 
Raportului comisiei de cenzori;
Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2021;
Aprobarea BVC pe anul 2022;
Diverse.
În cazul neîntrunirii cvorumului statutar, Adunarea Generală a Moșnenilor va avea loc în 06.02.2022, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.